De tussenhandel m.n. verdiende veel aan de aardbei enteelt; de tuinder moest maar afwachten hoe groot de totale oogst was en hoeveel de koper wilde bieden. Soorten In Kennemerland is met veel soorten aardbeien geëxperi menteerd. Een soort die vóór de oorlog erg bekend was, was de Ama zone, een fabrieksaardbei. Deze verkocht goed, maar had als nadeel dat hij erg gevoelig was voor voorjaarskoude. Aan het begin van de oorlog blijkt deze soort, evenals de Dutch Evern van de tuinderijen verdwenen. De aardbei die furore maakt is de Moulin Rouge (Molle- roesj). Begin jaren '50 zoeken de jamfabrikanten voor verdere verbetering van de jam een zeer goede aardbeiensoort die snel ingevroren kan worden. Er duikt een nieuwe soort op: de Climax. Oogsten De oogst van de aardbeien werd ook wel de "aardbei- haal" genoemd. Iedereen in het gezin moest de handen uit de mouwen steken. Het huishouden werd tijdelijk ondergeschikt gemaakt om met alle beschikbare krachten, geknield over de bedden, deze zomerkoninkjes binnen te halen. Als het seizoen op zijn hoogtepunt was, werden extra krachten ingehuurd, zoals vissers uit de Egmonden of rondtrekkende zigeuners. Dat plukken was op zich een hele kunst. De aardbei mocht natuurlijk niet beschadigd worden. De plukker moest het steeltje vastpakken en de vrucht voorzichtig afknijpen. Wie het niet goed kon, liep meteen in de kijkerd: hij of zij had dan rode handen en werd voor "knijper" uitgemaakt. Daarnaast mochten de plukkers niet opkoppen of op pronken m.a.w. stiekem de kleine aardbeien van mindere kwaliteit onderin leggen en de grote welogende exempla ren bovenop; dat zou wantrouwen wekken bij de veiling en de kopers. Dagschema De werkdagen waren grofweg te verdelen in sessies van 3 uur. Al vroeg in de ochtend begon het werk op het land. Om 9.00 uur was het "konkeltaid", tijd voor koffie en brood. Daarna weer aan de arbeid tot 12.00 uur, waarna de warme middagmaaltijd werd gebruikt. Opnieuw 3 uur werken tot 15.00 uur: tijd voor koffie, thee en brood. ff "Sjiaamberal Aardbeienoogst op Tuinderij Spaarnberg bij het Schoter Kerkpad, nabij de Wüstelaan. Op de foto o.a.: jaap Kuil, Henk van Roon sr. en Henk van Roon jr. Foto: Noord-Hollands Archief. ^9^"' SjIljIOPh' H "indenj. 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 7