tegenover zijn huis, met schuren waar geen agrarische activiteiten meer in waren. Een ander familielid kocht ook een deel. De rest werd verkocht aan verschillende particulieren. Kleinschaligheid De ingang van het voormalige Bleek en Hoven, nu de toe gangsweg tot de woonhuizen daar, loopt zacht glooiend vanaf de Wüstelaan naar beneden. De glooiing van de Wüstelaan naar de akkers is echter steil. Begin 20e eeuw liet Johannes Petrus Handgraaf het terrein vanaf de Wüste laan steil afgraven, zodat het glooiende terrein verdween en plaats maakte voor grotere vlakke akkers. Met smalspoorlorries werd het zand naar achteren gebracht, oostwaarts, (richting de Delft): het was immers verse zandgrond, vrij van ziektekiemen en daar houden bollen van. Op het terrein van Johannes Petrus Handgraaf lagen ongeveer vier akkers naast elkaar. De akkers waren niet erg groot, aangezien men veel verschillende teelten wilde toepassen. Alles wat je aan bollen had, op het land of 's winters opgeslagen in de schuur, noemde je een kraam. Als je als starter begon of bij uitbreiding kon je een kraam bollen kopen bijvoorbeeld bij het Krelagehuis in Haarlem. De akkers werden omzoomd met (meidoorn)hagen. Deze doornachtige hagen voorkwamen dat groente of fruit van het land werd gestolen. Tussen de akkers zelf stonden el zenhagen (die niet prikten) die de taak hadden verstuiven van de zandgrond tegen te gaan. Het zand zou anders de jonge aanplant overstuiven en verstikken. Deze hagen vergden op zichzelf al veel onderhoud. Bovendien groeide er veel onkruid tussen. Vandaar dat op een gegeven moment werd overgegaan tot een andere strategie voor akkers die een seizoen onbebouwd bleven. Met een werktuig, bestaande uit een breed voorwiel met daarachter twee ronde messen werd vooraf gestrooid en verspreid vers, nog goed buigzaam (haver)stro de grond in gewerkt. De uitstekende sprieten bogen bij wind plat op het land, wat de verstuiving tegenhield. (zie op de foto: de akker rechtsonder) Bronvermelding Jan Handgraaf (interview 2014) Met dank aan: Wim van Hooff, Ludy van Mourik-Hand- graaf, Clara Handgraaf-Ruijgrok Jan Morren 'Leck en de Bergen of Bleek en Hoven' in: Zandpoort 2007 Een deel van het tuinbouwgebied Bleek en Hoven gezien vanuit de Elta. 69

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 71