Tuinderij Van Warmerdam: een kleine kroniek er een draai aan te geven." Hij nam dan een monster van het product dat niet goed bevonden was en dit werd in de proeftuin van de KAVB opgeplant en/of onderzocht in het laboratorium. De kosten van het opplanten waren voor de aanvrager. De beslissing kwam als de bol in bloei stond; dat kon in het ongunstigste geval wel een jaar duren. De uitslag kwam per brief en was bindend. Santpoorts Flora en veredeling. Vanaf 1979 werd acht jaar lang 'Santpoorts Flora' georga niseerd. Een weekend lang was er een tentoonstelling van veel nieuwe soorten. Er werd ook goed verkocht. Toen Caspar van Duijn 50 werd, werd hij door Piet Nijs- sen jr. geëerd met een bijzondere dubbelbloemige tulp 'Casper'. Piet Nijssen jr. en zijn broer John waren landelijk bekende veredelaars. Op de Bloemenveiling in Aalsmeer deed de tulp het bijzonder goed: 145 cent voor één exem plaar. De tulp was helaas extreem gevoelig voor virussen en bestaat niet meer. Bronvermelding Met dank aan Casper van Duijn Jos Diekstra Aan de Hagelingerweg 273 is eveneens sprake van een stukje tuindersgeschiedenis. We moeten dan terug naar het jaar 1925. En naar het toe komstige echtpaar Joannes Antonius Alphonsus (Jan) van Warmerdam en Elisabeth Cornelia (Lies) Weeren. Op 14 maart van dat jaar koopt Jan een perceel weiland aan de Hagelingerweg van mejuffrouw J.L. Enschede die in de omgeving veel grond bezit. Hij doet dat samen met Matthias Uytendaal (of Uitendaal), tuinder te Santpoort. Onduidelijk blijft de reden waarom Jan in het tuindersvak stapt, aangezien hij geen agrarische achtergrond heeft. Er wordt geregeld hoe de afscheidingen lopen. Jan van War merdam krijgt: een hectare vier en vijftig aren en veertig centiaren (kadastraal nummer 3082). Lies Weeren levert als aanstaande echtgenote ook haar waardevolle bijdrage. Op 13 juli van datzelfde jaar doneert zij bij de Amsterdamsche Bank te Haarlem fl. 4000,-, bestemd voor de bouw van een huis met bollenschuur. De woning krijgt de naam HOME. De bedoeling van Jan van Warmerdam en Lies Weeren is om er een echt thuis van te maken en het omliggende tuindersbedrijf te laten bloeien. Het accent ligt in eerste instantie op het kweken van bloembollen, maar dat brengt uiteindelijk te weinig op. Groenteteelt zorgt voor een welkome aanvulling. Rozengeur en maneschijn? Het echtpaar lukt het ondanks de crisis in de dertiger jaren en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog zich in het tuindersbedrijf staande te houden. Aangezien de tuinderij zich bevindt in het door de bezetter verklaarde Sperrgebiet, moet het gezin evacueren naar de Wouwermanstraat 105 te Haarlem. Jan probeert zijn bedrijf nog enigszins voort te zetten met hulp van zijn zonen Ton en Gerard. Op 26 maart 1945 wordt HOME getroffen door granaat inslagen: het dak en een deel van de zolder worden vernietigd. Na de oorlog wordt er een schadevergoeding uitgekeerd en kan de schade worden hersteld. Vlak na de oorlog, 18 juli 1945, kopen Jan en Lies opnieuw 72

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 74