im&wm Huize "HOME"met bollenschuur. Rondom nog volop rust en ruimte. Foto: priv├ęcollectie. een stuk grond. De totale lengte van het perceel loopt dan grofweg vanaf de middenberm van de huidige Hagelin- gerweg naar achteren tot aan de Biallosterskilaan, in de breedte strekt de tuinderij zich uit tot de huidige Sant- poortse Dreef. Helaas is het Jan van Warmerdam niet gegeven het tuindersvak nog lang uit te oefenen. Op 21 januari 1947 overlijdt hij en laat Lies Weeren achter met 7 kinderen. Een kranige vrouw Wat een bloeiend bedrijf had kunnen worden, wordt door crisisjaren, oorlog en overlijden tenietgedaan. De gemeente Velsen is er snel bij. Zij toont belangstelling voor de grond. Er blijken namelijk al plannen te liggen voor de aanleg van de Santpoortse Dreef, de "Indische Buurt" en tevens plannen voor de aanleg van de Velsertunnel en het doortrekken van de Hagelingerweg die tot dan toe liep tot waar het spoorwegviaduct is, richting Driehuis - IJmuiden. De jonge weduwe weigert in eerste instantie op ver- koopverzoeken van de gemeente in te gaan. Uiteindelijk verkoopt zij in 1953 de meeste grond aan de Gemeente Velsen, maar houdt de woning met achterliggende tuin in bezit. Redelijk snel daarna wordt de aangekochte grond rijp gemaakt voor huizenbouw. Nood breekt wet Aangezien er toch geld op tafel moet komen, verhuurt zij voor 1 jaar de bovenverdieping van de bollenschuur. Aan dezelfde Hagelinger weg, richting dorpskern, woont de familie Wig- chert. Vader werkt bij fa. Jaap Nijssen aan de Kerkweg. Hij heeft een grote moestuin op "Groeneveen". Naast allerlei groenten teelt hij ook dahlia's. Zaden worden gehaald bij de firma Tabernal. Het gehele gezin wordt bij de teelt betrokken, ieder naar zijn eigen kwaliteit. De een slaat aan het wieden. Twee dochters zijn goed in het spenen van worteltjes: het verwijderen van de dunste worteltjes om de andere meer groeiruimte te geven. Dat nauwkeurig werkje is aan zoon Engelbert niet besteed. Hij wordt ingezet voor de verkoop, wat hem wonderwel af gaat. Langs de deuren Met een handkarretje volgeladen met allerhande groente trekt de 10-jarige naar voornamelijk de Biallosterskilaan, waar door de stichting Pelita witte huizen zijn gebouwd, toegewezen aan hoofdzakelijk Indische mensen. Qua aan zien en etensgeuren een stukje buitenland in Santpoort. Met een bel in de hand kondigt hij zijn komst aan. De bewoners, tuk op verse groente, lopen naar het tuinhek. Engelbert houdt in eerste instantie netjes het prijzenlijstje aan, dat zijn vader hem heeft meegegeven. Maar als hij merkt, dat bijvoorbeeld de kroppen sla erg in trek zijn, wijkt hij daarvan af. Waar aan het begin van de straat de sla nog 5 cent kost, betalen de bewoners aan het eind 7 of 8 cent. Maar het omgekeerde kan ook. Of als de rabar ber weinig aftrek vindt, probeert hij die samen met een goedverkopende groente "gebundeld" voordeliger aan te bieden. Bijna altijd raakt hij los. Mei 1947 neemt C. Post, Kerkpad te Santpoort, 12m3 ruige mest over (dikke fractie van mest met stro erin), 232 roe den spitwerk (dat dus reeds gedaan was) en de inventaris van de bollen schuur voor een bedrag van fl. 1334,-. Van Warmerdam naar Wigchert en omgekeerd 73

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 75