Huize "HOME": noordzijde. De personen kijken richting de Santpoortse Dreef, die toen nog niet bestond. De tuinderij strekte zich (naar rechts) uit tot de Biallosterskilaan. 3e van links: Jan van Warmerdam, 4e van links: Lies van Warmerdam-Weeren. Foto: priv├ęcollectie. Zo'n 17 jaar later krijgen Engelbert Wigchert en dochter Lies van Warmerdam verkering. Op 20 juni 1970 trouwen zij, nemen hun intrek op de bovenverdieping van HOME en nemen de zorg voor hun moeder en schoonmoeder op zich. In 1975 nemen zij het huis over. Lies Weeren blijft tot 1984 in "HOME" wonen. Nu het kerkhof van de Engelmundusparochie in Driehuis geruimd is (mei 2016) krijgen nabestaanden de moge lijkheid de grafstenen een nieuwe bestemming te geven. De steen van Jan van Warmerdam staat nu in de tuin van HOME op de plek waar eens zijn bollenschuur stond. Na 70 jaar weer terug op de grond, eens door hem gekocht! Bronvermelding Met dank aan Lies 04-09-2016) en Engelbert Wigchert 74

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 76