Kinderarbeid Ter veiling Kinderen speelden bij de pluk een grote rol. Nog 's mor gens vóór schooltijd hadden zij al een pluksessie achter de rug. Als de nood hoog was, kregen zij plukverlof. Aangezien de meisjes geen lange broeken mochten dra gen, waren zij gehuld in een zg. "kruipjurk" om de knieën te beschermen. Met hun oogst, vaak geleden op handkarren, honden- of ezelkarren trokken de tuinders naar de veiling aan de Breestraat in Beverwijk, waar het een drukte van belang was. Men stond als het ware in een lange wachtrij tot men de handel mocht uitladen en laten wegen. Tijdens deze wachttijden werden de nodige lokale Aardbeienpluk in de tuin van de familie C. ter Metz aan het Schotervoetpad nr. 6. Het pand is in 1956gesloopt. Op de foto v.l.n.r.: Marie ter Metz, Johanna ter Metz, Dora ter Metz, Kees ter Metz, Annie ter Metz, Jan van Roon jr., Jaap ter Metz, To ter Metz, van Roon sr. en opaJac. ter Metz. op de achtergrond met wit schort staat mevr. Loerakker. Foto: Noord-Hollands Archief. Deze hulp van kinderen mocht natuurlijk niet ontaarden in langdurig schoolverzuim. De Commissie tot Wering van Schoolverzuim probeerde misbruik te voorkomen door de kinderen die niet te veel schooldagen hadden gemist te trakteren op een dage Artis, waar zij de hele dag zoet waren en tot slot een maaltijd met gehaktbal, aardappelen en sperzieboontjes kregen met als toetje griesmeelpudding overgoten met bessensap. Mevrouw Wüste trakteerde elk jaar de kinderen van de Santpoortse bewaarschool aan de Wüstelaan en die van de Bosbeekschool op beschuit met aardbeien. nieuwtjes uitgewisseld. Dan moest men zijn "oogst" wel in de gaten houden, want soms werden aardbeiensloffen stiekem leeggeroofd. Vrijdags werden er nooit aardbeien met dop geveild, omdat vlak voor het weekend er geen export richting Duitsland plaatsvond. In het begin van de 20 eeuw werden de door de tuinders ingebrachte aardbeien gewogen door de koper die de kennis van de weegapparatuur had, wat niet altijd in het voordeel van de verkopende tuinder kon uitpakken: een onbevredigende toestand. Uiteindelijk werd een oplos sing gevonden door de aanschaf van snelwegers met 6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 8