Kwekerij Loef Lieke Baron De stichter van het bedrijf "Boom- en rozenkwekerij J. Loef" is Jacobus (Jacob) Loef. Hij is geboren op 26 augustus 1925 en trouwt met Sophia Laros. Zij zijn beide afkomstig uit Boskoop en gaan wonen in Vogelenzang. Zij krijgen vier kinderen, waarvan Hans, nummertje drie (1956) als enige geïnteresseerd is in het bedrijf en het werk leuk vindt. Met "boomkwekerij" wordt behalve de bomenteelt, ook het kweken van haagplanten en allerlei soorten struiken bedoeld. Jacob Loef werkt in 1956 bij de bekende kwekerij Van Empelen en Van Dijk in Heemstede. Zoals zoveel beginners in het vak, werkt hij in zijn jonge jaren bij een gerenommeerde firma zoals deze, om werker varing op te doen en intussen een potje te kweken om voor zichzelf te kunnen beginnen. In de avonduren is er dan de avondschool om nog meer vakkennis op te doen. In 1959 verhuist het gezin naar de Paramaribostraat 4 in Santpoort. Hans' vader kan een tuin overnemen van Geerlings in wat nu de Velserbroek is, naast de toenmalige machinefabriek De Hofgeest, waar nu Kip Caravans is gevestigd. Al na twee jaar wordt hem de huur opgezegd, omdat de machinefabriek de grond zelf wil gaan gebruiken. Gelukkig kan hij dan van J.G. Nelis een stuk grond aan het Spekken- wegje huren, waar toen een opslagterrein voor bouwma terialen was. Hij ruimt het terrein op en bouwt een schuur die volgens de dan geldende voorschriften niet groter mag zijn dan 25 m2. Foto van Hans en zijn vader ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfsgebouw aan het Spekkenwegje. Na twaalf jaar krijgt Jacob Loef weer de pacht opgezegd. Hij gaat hiertegen in beroep en uiteindelijk kan hij de grond via een uitspraak van de pachtkamer aankopen. Nieuwe wegen Als rond 1990 het Dreefviaduct over de Rijksweg wordt ge bouwd om de nieuwbouw in de Velserbroek te ontsluiten, blijkt dat het tracé van de afrit op de grond van de firma Loef is gepland. Na het verschijnen van landmeters op het bedrijf wordt duidelijk, dat er bij het uitmeten een fout is gemaakt. Loef wil dan al graag verhuizen omdat zij zien dat de Rijksweg zal worden afgesloten, waardoor ze moeilijker bereikbaar worden. De oplossing wordt gevonden door een deel van de gemeentekwekerij aan de andere kant van de Rijksweg aan de firma Loef over te dragen. De gemeen te wilde toch al stoppen met de Gemeentekwekerij (Zie De Zandpoort nr. 28, 2015). Dus iedereen blij. Op die tuin is Hans in 1990 na de overdracht van een deel van de gemeentekwekerij, begonnen met het tuincen trum Kwekerij Loef. Zijn vader wil de uitdaging niet meer aangaan en blijft op de oude kwekerij aan het Spekken wegje nr. 13. In het begin worden er in Velserbroek ook nog planten gekweekt, maar na een aantal jaren is alle ruimte nodig voor de verkoop, want die is heel succesvol. Niet tegenstaande het succes van de onderneming wil Hans weer meer met zijn handen werken en zelf planten gaan kweken. Hij besluit tot verkoop van het tuincentrum. In 2007 start hij daarmee en 5 jaar later is dan de defi nitieve overdracht. De nieuwe eigenaar is Henk De Graaf (vroegere bedrijfsleider van Kwekerij Loef). Inmiddels heeft deze de naam veranderd in Plantencentrum Loef. Terug naar zijn "roots" Hans is dan al eigenaar van een stuk grond aan het Spekkenwegje 8, dat hij heeft aangekocht om een nieuw bedrijfsmodel uit te voeren. Hij bouwt er een loods, met het idee een deel daarvan zelf te gebruiken, en de rest van de grond te verhuren aan een aantal agrarisch gerichte bedrijven met gezamenlijk gebruik van het gebouw. Dit blijkt uiteindelijk niet haalbaar. Op dit moment zit hij er met de stichting De Waerden, 79

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 81