die er de Smikkeltuin heeft opgezet. Dat is een dagbe- scheuten steeds moeten worden teruggesnoeid, geven stedingsproject voor mensen met een beperking. Wat zijde afnemers, bij voorbeeld gemeenten de voorkeur aan produceren aan bloemen, groenten en eieren is te koop in de 100% cultuurrozen. Deze brengen minder werk en dus hun eigen winkeltje. Een andere gebruiker is Kwekerij Puur, minder kosten met zich mee. waar eigen plantgoed wordt gekweekt. Rondom de jaren 1970 worden de zo genaamde heide- Hans Loef is onder de naam abc@groenbasis.nl weer be- tuinen populair; de rozenteelt wordt vervangen door de gonnen met de teelt van struiken, haagplanten en bomen. kweek van heideplanten. De hier aanwezige zandgrond Zijn producten gaan voornamelijk naar zijn oude bedrijf, is niet geschikt voor heidekweek, maar met een laag Plantencentrum Loef, maar ook naar de vrije handel. Van turf erover is de grond zuur genoeg om daar de kleine concurrentie in Santpoort is geen sprake: Loef zit in "een heideplantjes op te zetten. Het is dan nog steeds kweek andere tak van sport", hij teelt bomen en andere planten- in de volle grond, pas later is men met de kweek op pot soorten dan de overige kwekers in Santpoort. begonnen. De dagelijkse praktijk toen en nu Werkzaam op het bedrijf zijn vader Loef en zoon Hans en soms een scholier. Werktijden lopen van 8.00 - 12.00 met een koffiepauze en van 13.00 - 18.00 uur met in de avond nog wat klussen zoals het rondbrengen van bestellingen. Als opleiding heeft Jacob naast zijn werk op een kwekerij de avondschool Boomteelt in Boskoop gevolgd. Hans heeft de Middelbare tuinbouwschool in Boskoop gevolgd voor de richtingen Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf. Het werk bestond en bestaat uit handenarbeid; de kleinschaligheid staat nauwelijks of geen mechanisatie toe, omdat dat een andere opzet vraagt, o.a. meer ruimte om met machines te kunnen werken. De huidige grootte: 1 ha voor het nieuwe bedrijf en +6000 m2 voor het "oude bedrijf" verderop aan het Spekkenwegje, leent zich daar minder voor. Als kind werken Hans en zijn oudere broer na school en in het weekend mee, bij voorbeeld bij het oculeren van de rozen. Tot voor kort werden namelijk alle rozensoorten op de onderstam van een wilde roos gezet, omdat deze sterker is. Zij moeten eerst de stammen met een droge borstel schoonmaken. Dan komt er een sneetje in de stam net boven de grond of op de wortelhals zelf. Daarna wordt er een zg. oogje uitgesneden van de cultuursoort, die je wilt kweken, en in het sneetje geschoven. Een oogje is een bladaanzet uit de stam van de soort die je wilt kweken, zo'n 12 mm groot. Daarna moeten ze het wondje weer dichtbinden. Bij een gezonde plant zie je dan al na een week de groei beginnen. Het is een vervelend werkje vanwege de vele, grote stekels. N.B. Tegenwoordig worden rozen met de stekken van de cultuursoort in potten gekweekt. Omdat bij een wilde onderstam de snel groeiende wilde Bestrijdinsgmiddelen "Op school leerden we: alles kapot spuiten, onkruid, kiemend zaad en dieren(=insecten?)." Hans zelf heeft hier niet zoveel vertrouwen in en bestrijdt de ziekten en plagen liever pas als die zich aandienen. "Tegenwoordig werken we nauwelijks meer met bestrij dingsmiddelen en accepteren dat ene luisje hier en daar als voer voor vogels en lieveheersbeestjes." De inmiddels opgeheven vakorganisatie "Nederlandse Bond voor boomkwekers" gaf vooral juridische steun, bijvoorbeeld in geval van pachtopzegging van gronden. Via de pachtkamer geniet de pachter sinds een aantal de cennia bescherming tegen onrechtmatige pachtverhoging en pachtopzeggingen. "Het weer is nog altijd je grootste vriend en vijand bij volle grond teelt. Planten kunnen verzuipen als het te nat is, bevriezen als het te koud is, stuk waaien of hagelen. Je blijft ervan afhankelijk". Bron Interview met Hans Loef, juli 2017 80

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 82