Verscholen achter gevels Jos Diekstra Metamorfose bezetter het gebied tot Sperrgebiet had verklaard. Zijn woning zou met andere worden afgebroken om een ruim schootsveld te creëren. In die zin heeft hij geluk, dat zijn huis deels van hout is, dat hij nog voor de bezetter tot afbraak overgaat, het huis zelf "demonteert" en op een veilige plek opslaat. Wel, dit huisje bouwt hij weer op op het braakliggende ter rein, dat hij omtovert tot tuinbouwgrond. Hij gebruikt het huisje als schuur en opslagruimte. Het staat er nog steeds. Jacobus verbouwt er groenten, zoals spinazie, snijbiet, andijvie, sperzie- en snijbonen, sla, radijs en aardbeien. Ook bloemen als dahlia, aster, iris en gladiool vinden er een groei- en bloeiplek. Het tuinderswerk doet hij in zijn eentje, soms met hulp van zijn kinderen. Groente, fruit en bloemen teelt Jacobus voornamelijk voor eigen gebruik. Veel geeft hij weg aan familie, buren of bekenden. Soms verkoopt hij aan particulieren. Nieuw bloed In 1977 komt zijn zoon Hubertus Molenaar met zijn vrouw Riky Westerman en 2 dochters in het huis wonen. Hij werkt bij Hoogovens, maar in zijn vrije tijd, voornamelijk op de Jacobus die oorspronke lijk een woning had in De Biezen, moest in de oorlog vertrekken, omdat de Zicht op de moestuinen, verscholen achter het huizenblok aan de Broekbergenlaan. Op de achter grond de achtergevels van huizen aan de Rijksweg. Foto: Jos Diekstra. Fietsend of wandelend langs onze dorpsrand duiken tuinderijen, kwekerijen en tuincentra op, soms vergezeld van weidse vergezichten. Een vertrouwd beeld. Maar een tuinderij midden in het dorp verwacht je niet. Toch is die er, zij het opgedeeld in kavels, gehuurd door omliggende bewoners. Voorgeschiedenis Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 stond aan Broekber genlaan een huizenrij, voorzien van de nummers 2 t/m 18. Links van dit huizenblok lag open terrein tot aan de voormalige apotheek (nu Gijs en Guus). In 1947 werd aansluitend op nummer 18 een nieuw huizen blok gebouwd met de nummers 20 t/m 36. Daarmee werd het gat tussen nummer 18 en de voormalige apotheek opgevuld. Deze huizen waren bedoeld, in het kader van de wederopbouw, voor de mensen die in de oorlog huis en haard waren kwijtgeraakt. Huizen met een voor- en achtertuin. Op nummer 20 komen Jacobus Molenaar met zijn vrouw en 7 kinderen te wonen. Jacobus kijkt regelmatig vanuit zijn achtertuin op het verder nog braakliggende stuk terrein dat zich naar achteren uitstrekt tot aan de achtertuinen van de Rijksweg. Hij stapt naar de gemeente en vraagt of het terrein te huur is om te gebruiken als tuindersgrond. De gemeente verhuurt hem het gehele terrein voor 5 gulden per jaar. 82

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 84