De rampzalige brand I 1 «I Het afbranden van de Dorpskerk in Santpoort. Jan Morren Kerk te SANTPOORT Photo, Jos. Nuss, Amsterdam 3 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 19