MejuffrouwJohanna Louiza Enschedé. Op advies van de heer Cremer van Duin en Kruidberg werden de Bloemendaalse architecten Mulder en As- donk aangetrokken. Zij ontwierpen een kerk van een strak en eenvoudig aanzien, uitgevoerd met Romaanse kenmerken en daarop een stenen toren met een korte spits. Bij het College van Burgemeester en Wethouders van Velsen werd een verzoek ingediend of de gemeente de luidklok voor haar rekening wilde nemen. In juni was er reeds een royaal bedrag binnen gekomen van onge veer 30.000 gulden. Hieronder riante bijdragen van de eigenaren van de buitenplaatsen in en rond Santpoort. Een deskundig onderzoek had uitgemaakt dat de funda menten van de oude kerk op een veenlaag rustten. Hier door konden deze niet worden hergebruikt en moesten ze in zijn geheel vervangen worden. Ook de pastorie aan de Hoofdstraat verkeerde in zeer slechte staat. Berekend was dat voor de vervanging van de beide gebouwen 49.000 gulden bijeengebracht moest worden. Voor de bouw konden aannemers aanbesteden, de laagste in schrijver was aannemer Geyl uit Haarlem die de opdracht voor de bouw hiermee binnen haalde. In november waren de heiwerkzaamheden voltooid, in totaal waren er 249 palen in de grond geslagen. De bouw van de kerk ging gepaard met een ongeluk, in juli 1917 viel een schildersjongen die aan de toren werkte, van de steiger. Hij viel zes meter naar beneden, maar gelukkig werd zijn val gebroken door de planken van het dak, waardoor hij er met een wond aan zijn kin en met de schrik vanaf kwam. In deze maand was de bouw van de kerk bijna voltooid. Mevrouw Wüste-Von Gotsch, de heer Cremer en mejuffrouw Enschedé hadden de preek stoel, de lambrisering en het doophek geschonken. Al vele malen eerder hadden zij zich betrokken getoond ten aanzien van de dorpsbevolking en de kerkgemeente. De heer Wüste maakte dit niet meer mee, hij was intus sen overleden. In augustus van dat jaar kwamen er nog verscheidene bedragen binnen uit de fondsen van de Algemene Synode van de Nederlands Hervormde Kerk voor de bouw van de kerk en de nieuwe pastorie aan de Burgemeester Enschedélaan. Mevrouw baronesse Olga Emma Alexandra Eleonora Wüste- Von Gotsch, naar een litho van Joel Schlemmer. Bron: Beeldbank, Noord Hollands Archief Haarlem Bron: Beeldbank, Noord Hollands Archief Haarlem 21 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 23