tafel kwam geheel vrij voor het front te staan. Dit heeft in vergelijking met het oude systeem, waarbij de speel tafel aan de zijkant van het orgel was aangebracht, het voordeel dat de organist zijn orgel het zelfde hoort als de gemeente in de kerk. Het orgel had twee klavieren en pe daal en heeft een elektrische windmachine. De registers en andere zaken in het orgel werden uitgebreid beschre ven. De inwijding werd gehouden in een avonddienst ter gele genheid van de herdenking van de Kerkhervorming door Luther. De dienst werd voorgegaan door de predikant Van den Bergh van Eysinga. Hij memoreerde dat van de Commissie van Bijstand mevrouw Gremer en mevrouw Wüste- van Götsch waren overleden. Mevrouw de Cler- ck- Teding van Berkhout, de heren Voorst van Beest en Kruimel waren naar elders vertrokken. Maar er werd nog steeds in dankbaarheid steun ontvangen van mejuf frouw Enschedé en de tegenwoordige familie op Duin en Kruidberg die de steun uit piëteit en traditie aan de kerk gemeente voortzette. Zij en de kerkgemeente werden voor hun bijdragen zeer warm bedankt. Het orgel werd bespeeld door organist Van Heyst, de dienst werd begonnen met psalm 98 vers 1 en 3: Zingt, zingt een nieuw gezang den Here. Een mooier en toe passelijk psalm kon niet gespeeld worden op het nieuwe kerkorgel. Het bespelen en de klanken van het nieuwe orgel werden in de pers als volgt omschreven: Machtig mooi ruischten toen de accoorden langs het kerkgewelf. Na de rampzalige brand was alles weer goed gekomen. Nu na 100 jaar is het thans zeer gewaardeerde kerkge bouw nog steeds in gebruik, dat in 1937 werd uitgebreid met een jeugd- of verenigingsgebouw, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog schitterende kerkramen heeft ge kregen, in 1970 een nieuw orgel en in 2006 een nieuw interieur. Geraadpleegde bronnen: Kranten artikelen in het Haarlemsch Dagblad en de IJmuider Courant uit 1916 en 1917 Henk Reefhuis, De Dorpskerk in Santpoort, 150 jaar in vogelvlucht, Santpoort 1994 Jan Morren, Kastelen en buitenplaatsen, deel 1 Sant poort, Velsen 2005. Joke van der Aar, Siebe Rolle, Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1991. Psalm en gezangboek uit 1936, collectie mevrouw A.M.G. Morren-de Noord, Velserbroek. najaar 2018 Stichting Santpoort 24

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 26