Herberg, slagerij, elektra, pizzeria... Gerard J. Telkamp bedrijvigheid op Hoofdstraat 186 in het dorp Santpoort De Groene Valk, aquarel, 1775, door Hendrik Tavenier Inleiding Op de plek van het huidig adres Hoofdstraat 186 in Sant poort-Dorp was in de zeventiende eeuw de herberg de Groene Valk gevestigd. Aan het eind van de Franse tijd kreeg het pand een nieuwe functie: slagerij. Na de eer ste vleeshouwersfamilie zwaaiden drie generaties Köhler met de hakbijl, tot 1905. Onder de nieuwe slager-eige naar brandde de oude herberg-slagerij in 1910 af. Een nieuw pand verrees, waarin nog twee middenstanders tot 1930 het slagersvak uitoefenden. Daarna volgden een groentezaak, twee elektrotechnische speciaalzaken en ten slotte een grillroom/pizzeria. Dit artikel schetst wo nen en werken op deze historische locatie, die gelegen was aan wat achtereenvolgens de Heereweg, Rijksstraat weg en Hoofdstraat heette. Herberg De Groene Valk Herbergen waren vanouds gevestigd aan doorgaande wegen die stedelijke knooppunten verbonden. Zo ook de Heereweg tussen Alkmaar en Beverwijk en Haarlem, die in Velsen langs de Zandpoort liep. Er waren in de negen tiende eeuw aan de Heereweg of Rijksstraatweg ten min ste vijf "herbergen, logementen en andere pleisterplaat sen" te vinden. Sommige hadden een geschiedenis die tot in de zeventiende eeuw terugging. Dan ging het om de klassieke herberg, waarin pleisterplaats, paardenstal- ling ("uitspanning"), logiesgelegenheid en verkooplokaal verenigd waren. Onze gegevens over herberg De Groene Valk ontlenen we voornamelijk aan krantenonderzoek. Vermeldingen van herbergen vinden we in de regionale en landelijke pers vooral bij aankondigingen van openbare verkopingen Beeldbank NHA 53004855-K 25 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 27