Colofon DE ZANDPOORT nr. 32, 2018 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort N.J. van Zanten, voorzitter 023 - 5490164 06 - 37132745 E.M. Hoyng, secretaris 023 - 5390442 06 - 20264413 G. van 't Hof, penningmeester T. van der Zanden, algemeen bestuurslid Contact website: www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com facebook: Stichting Santpoort Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathöt, Haarlem Stichting Santpoort 2018: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorzijde: Herberg De Groene Valk in de 18e eeuw. Beeldbank Noord-Hollands Archief Haarlem Afbeelding achterzijde: Bijeenkomst van de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht op Duin en Kruidberg in 1915. Beeldbank Noord-Hollands Archief Haarlem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 2