Slagerij Hannes Köhler in de voormalige herberg De Groene Valk aan de Rijksstraatweg/Dorpsstraat te Santpoort, rechts de oude op dat de boedel van diverse personen wegens leveran- cies te goed heeft een bedrag van 949,11 gulden tot de incassering waarvan zo spoedig mogelijk zal worden overgegaan". Het lijkt erop dat de slagerij een aantal rijke klanten maar trage betalers had. rijk Pruissen. Zij woonde toen al in Velsen en stond als "dienstbaar" aangeduid, wellicht bij slager Köhler. Was zij een nicht van H.C.? De veiling in 1863 had een hoog ons-kent-ons-karakter gezien het feit dat Gottman(n) de voogd was over Adriana's minderjarige kinderen. Het onroerend goed wordt in augustus in logement de Wijman ter publieke veiling gebracht. De veiling vond plaats om de financiële continuïteit van het slagersbedrijf te waarborgen ten behoeve van de weduwe en de zes minderjarige kinderen en om de zes volwassen kinderen van de erflater van hun kindsdeel te voorzien. De zeven te veilen onroerende goederen betreffen o.a. Perceel 1: Een hecht en sterk huis waarin de slagersaffaire wordt uitge oefend met stalling, kalverhokken, hooiberg, slachthuis, smelterij en andere getimmerten plus erf en tuin; aan de westzijde van de straatweg. Perceel 2: Een huis en erf en zovoorts staande huwelijk aangekocht en aangebouwd Percelen 1 en 2: de tot slagerij vertimmerde oude herberg met aanbouw worden gekocht voor 4.059 en 1.120 gulden door de Velsense vleeshouwer Johann Henrich Gottman, geboren in Landau (Pruissen) in 1809. Deze was in 1839 (toen nog vleeschhouwersknecht) te Velsen gehuwd met de "ruim achtentwintigjarige Martha E. Köhler uit Grü- ningen onder het regeringsdistrict Erfurt, in het Koning- Derde generatie: Johannes Köhler (1841-1905) De weduwe Adriana Köhler-Kosters zal enkele jaren de leiding nemen. Zij heeft, behalve de nodige slagers knechten, ook kostgangers in huis (de oude herbergfunc- tie...), zoals van 1868 tot 1871 Jacob Hendrik de Vidal de St. Germain, gemeentesecretaris van Velsen en een van de hoofdpersonen in de over de aanleg van het Noord zeekanaal handelende roman De woede van Abraham van Conny Braam. In 1865 is het zover dat ze de teugels een beetje kan laten vieren: in een advertentie lezen we: "De ondergetekende de VLEESCHHOUWERS-AFFAIRE aan haren zoon H. Johannes] KÖHLER overgedaan hebbende, heeft de eer, haren begunstigers dank te betuigen, voor het vertrouwen haar zoo ruimschoots geschonken, terwijl zij de vrijheid neemt, haren zoon in hare plaats aantebevelen. A. KOSTERS wed. H.C. Köhler." De weduwe Adriana Köhler-Kosters zal in 1872 hertrou wen met de weduwnaar en schipper Jacob van Twisk, die zij naar Alkmaar volgde. Zij overlijdt daar in 1901. Nederlands-Hervormde Pastorie, foto, circa 1895 Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 164.047 najaar 2018 Stichting Santpoort 32

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 34