I ^5» Stichting Santpoort najaar 2018 Arie van Essen Junior was in 1903 te Amsterdam ge trouwd met Alida van der Wilt, geboren te Linschoten en dochter van een melkslijter. In de nieuwe behuizing op Rijksstraatweg 89 in Wijk G kregen ze twee kinderen: in 1906 Johanna Geertrui en in 1907 (alweer) een Arie. Alida overleed nauwelijks opgestaan uit het kraambed, terwijl de stamhouder nog geen half jaar oud overleed in het grootouderlijk huis in Beverwijk. Arie van Essen Jr. meld de zich spoedig na vestiging in de "van oudsbekende zaak" ("voorheen Joh. Köhler") voor "rund-, kalfs- en var- kensvleesch" op het adres Rijksstraatweg 87-91. Hij blijkt het assortiment voor de gemakzuchtige moderne con sument duchtig uit te breiden: runderlappen, gehakt en poulet, rollades en zelfs schapenvleesch. In 1908 is er een klein brandje: "Gisteravond ontstond er een begin van brand in de slagerij van de heer Van Essen, die juist afwe zig was. De meid en de knecht wisten met behulp der bu ren gelukkig het vuur te blussen, waardoor, met het oog op de windsterkte, een groter onheil werd voorkomen." Maar dan, tweeënhalf jaar later, slaat op 20 februari 1910 het noodlot toe: "Gisteravond te 11 uur brak er een hevige brand uit in de vleeshouwerij van den heer Van Essen, die, evenals zijne dienstbode, afwezig was. Ook de on der één dak gebouwde belendende percelen, waarvan slechts een bewoond, door de kleermaker Petersen, stonden in lichterlaaie. De brandweer kon met veel moei te de andere belendende percelen behouden. Niets kon gered worden. Men was verzekerd." Zo kwam er een eind aan een gebouwencomplex, eerst herberg en later slage rij, dat drie eeuwen een landmark in Santpoorts dorps straat was geweest. Nieuw pand: twee slagers, een groenteboer, twee elektrozaken, een shoarma-grillroom/ pizzeria Al in juli 1910 is er een plan voor her- en nieuwbouw van een woonwinkelhuis met afzonderlijke bovenwoning en slachterij. Een imposant pand in neorenaissancestijl verrijst op het zuidelijkste deel van het oude complex. In het gat zal de Terrasweg worden aangelegd. Helaas verliest het gebouw na de Tweede Wereldoorlog veel ka rakteristieke elementen. In juni 1911 gaat de nieuwbouw ("vanouds de slagerij van Köhler") ter veiling, evenals de bouwgrond erachter. Nieuwe eigenaar wordt de sla ger Hendrik van der Schoot Junior, die al in 1920 pand en zaak aan de Rijksstraatweg 87 aan vleeshouwer Pieter Willem Lenting verkoopt. Lenting houdt het uit tot eind jaren twintig, waarna hij de zaak aan groenteboer Jan Boudewijn verhuurt. Het vernummerd adres wordt dan Hoofdstraat 160. In mei 1936 vestigt zich hier ("hoek Terrasweg") het Elec- trotechnisch Bureau Stuurman. Frederik Jacobus Stuur man (overleden in 1960) zal later samen met zijn zoon Cornelis het Elektro-Technisch Bureau Stuurman Zoon beheren. Na vernummering rond 1967 wordt het adres Hoofdstraat 186. In 1975 worden pand en zaak verkocht aan Frans Korstanje en Theodorus van Meerwijk. Het elektrobedrijf heet daarom Van Meerwijk en Korstanje. In 1979 werd Korstanje enig eigenaar. Hij werkte samen met zoon Frank, die sinds 1990 de scepter zwaait in de zaak op de Hagelingerweg. In 1990 vestigde de heer Abdel Mohammed El Kordy, van Egyptische komaf, zijn Shoar mazaak Ramsis in het pand. In die tijd hingen de vleesha ken van de vroegere slagerij nog aan de plafonds. In 1997 wordt hij eigenaar. Tegenwoordig werkt hij samen met de heer Bedawi. Huidige pand met Grillroom/Pizzeria Ramsis. Met Shoarma Grillroom/pizzeria Ramsis is de horeca functie van de vroegere herberg weer terug. Gezien de afkomst van de exploitanten ook de ondernemingslust van verre, zoals in de negentiende eeuw met de slagers van Duitse herkomst. De cirkel is rond. Ex Oriente Lux. Met dank aan Gertjan Köhler, die in het pre-digitale tijd perk voorwerk deed, en aan Kees van der Wiel, bij wie ik een cursus huizenonderzoek volgde aan het Noord-Hol lands Archief. Voor een uitgebreide versie van dit artikel gerardjtelkamp@hetnet.nl Foto: Florian van der Horst 35

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 37