Handel en bedrijvigheid van de familie Pieterse Jan Morren Inleiding In dit verhaal de geschiedenis van de familie Pieterse en hun bedrijven in Santpoort. Zij hadden een fietsen- herstelwerkplaats, een smederij, een radiocentrale, een sierviskwekerij, een kamerplanten/bloemkwekerij en fotografie voor huwelijksrapportages. Over de radiocen trale is in het ledenbulletin De Zandpoort" nr. 19, 2006, al een kort en interessant artikel geschreven door Jos Diekstra. Maar over de familie Pieterse en hun bedrijven is in tussen veel meer bekend geworden. Vandaar dat in dit artikel alsnog een beschrijving van de radio centrale is opgenomen. Ook leest u hier het verhaal van de "Kwee- kerij Kennemerland", dat vanwege ruimtegebrek niet in de uitgave van 2017 over de tuinbouw in Santpoort, kon worden opgenomen. Defamilie Pieterse, midden voor Pieter Pieterse sr., Trijntje van de Stadt, daar achter van links naar rechts, Klaas, Alber- tje Blok (echtgenote van Pieter jr.), Pieter jr. en Christiaan. De rijwielherstelwerkplaats en de smederij In 1918 komt rijwielhersteller Pieter Pieterse vanuit Be verwijk in Santpoort wonen. Hij was geboren in 1890 te Amsterdam. In 1913 huwt hij met Trijntje van de Stadt uit Koog aan de Zaan. In Beverwijk krijgen zij twee kinderen, Pieter in 1914 en Klaas in 1917. In Santpoort krijgen zij in 1920 nog een derde zoon genaamd Christiaan. In 1918 heeft de rijwielhandelaar Bernardus van Selgerhuis een woning aan de Bloemendaalsestraatweg. In dat jaar ver koopt hij dit pand aan Pieter Pieterse voor 3750 gulden. Het pand is omschreven als een gebouw met erf in de buurtschap Jan Gijsenvaart, Bloemendaalsestraatweg 43a, sectie F perceel 1963, nu nummer 68. We mogen er van uitgaan dat Pieter met zijn gezin in de bovenwoning gaat wonen. Er rijst echter een probleem als de gemeente Velsen in 1919 de woning onbewoon baar verklaart. Voor zover is na te gaan blijft Pieter er ge woon met zijn gezin wonen. Hij begint in het huis een rij- wielherstelwerkplaats en vraagt per advertentie om een flinke aankomende rijwiel hersteller. Rijwielherstel zal in die tijd onvoldoen de inkomsten gegeven hebben, want hij vraagt een vergunning aan voor een smederij in hetzelfde pand. In juli 1920 wordt deze verleend. Vervolgens gaat hij in stappen zijn smederij ver beteren. In oktober 1920 krijgt hij toestemming van gemeente Velsen om zijn smederij uit te breiden door de plaatsing van een boor- en een slijpmachine, aangedreven door een elektromotor. Vervolgens vraagt Pieter in het kader van de Hinderwet in 1922 een ver gunning aan om ook een autogeen las- en snijapparaat te mogen plaatsen; deze wordt in oktober verleend. Het gaat goed met de smederij en om het werk aan te kunnen, plaatst Pieter in 1928 een advertentie voor het aantrekken van een smidsknecht. Maar uiteindelijk is de smederij toch niet het vak waar Pieter zich in thuis voelt. Foto beschikbaar gesteld door Ingrid Pieterse, Heiloo najaar 2018 Stichting Santpoort 36

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 38