Pieter verhuist met zijn gezin naar dit veel ruimere pand. Hij drijft dan nog zijn smederij, maar er is een nieuwe uit daging: het opzetten van een radiocentrale. In die tijd is dit een nieuwe ontwikkeling. Een radiocentrale bestond uit een ontvanger met antenne. Het ontvangen en ver sterkte signaal werd via bovengrondse leidingen aan palen of kabels in de grond verspreid naar de abon nees. Die ontvingen het signaal in een luidspreker die voorzien was van een volumeknop en een scha- kelknop om een keuze te maken uit Hilversum 1 en 2. Later zou dit uitbreiden. Een radio zoals wij die nu kennen was in die tijd nog lang geen algemeen goed vanwege de hoge prijs van zo'n toestel. De benodigde vergunningen worden in 1927 aangevraagd en zowel de gemeente Velsen als de Minister van Waterstaat geven vergunning voor het maken van aansluitingen voor Radiodistributie. Pieter krijgt deze vergunning voor Santpoort-Zuid en Noord. Ook in IJmuiden en Velsen-Noord worden vergunningen verleend. Velsen krijgt van de Minister de opdracht om toezicht te houden op de aanleg en de daarop volgende distributie. Pieter laat twee versterkers plaatsen, één in de nieuw verworven panden aan de Bloemendaalse- straatweg en één in de schuur achter de boerderij van Schoorl aan de Hagelingerweg. De twee versterkers wor den aan elkaar verbonden door een ondergrondse kabel die onder andere langs de Wüstelaan loopt. Elke avond moet hij naar Santpoort-Noord om ook daar de appara tuur te bedienen. Regelmatig maakt Pieter reclame voor CaféHet Fortuin" aan de Bloemendaalsestraatweg. Van links naar rechts, zittend op de stoel mevrouw Alida Waar- senburg-Dirksen, bijgenaamd "Rooi Da" vanwege haar rode haar. Staande mevrouw Maria Alida Handgraaf-Waarsen- burg, met haar zoon Jantje. Foto: Noord-Hollands Archief, de Beeldbank. In 1927 verkopen deze erfgenamen het pand aan Pieter Pieterse voor 4040 gulden. Het wordt omschreven als twee woonhuizen met erven in Santpoort, aan de Bloe- mendaalsestraatweg nr. 59 en 61, sectie H nr. 2358 en 2360. De Radiocentrale Schuin tegen over de smederij stond het voormalige café "Het Fortuin", dat in bezit was van de erfgenamen van het echtpaar Josephus van den Waarsenburg en Alida Dirksen. De Bloemendaalsestraatweg in 1917. Op perceel 1 staat de smederij, op perceel 2 en 3 staat café "Het Fortuin" met er naast staande woning Een luidspreker met bedienings knop voor de radiocentrale en een schakel- en regelknop voor de radiodistri butie. J. Morren naar een kadastrale tekening uit eigen archief. Foto ontleend uit de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum. 37 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 39