RADIO CENTRALE P. PIETERSE J k.A de radiocentrale in het weekblad Huis aan Huis. Het aan- het pand plaatst hij twee zware versterkers, we mogen tal aangesloten abonnees groeide tot circa 500. aannemen één voor Santpoort-Noord en één voor Sant poort-Zuid. Achter in de tuin wordt een 25 meter hoge Met de smederij stopt hij, waarna hij het pand in 1932 verkoopt aan Leonardus Hubertus Rings, een aannemer uit Santpoort. Het ge heel wordt bij de ver koop omschreven als een perceel grond met werkplaats met werf. Deze opstallen zijn niet veel meer waard vanwe- De Hoofdstraat in 1932. Het winkelpand in het midden is het woon en winkelhuis van Pieter Pieterse. In de deuropening staat Trijntje, de vrouw van Pieter Pieterse. Links het pand van AnthonieJohannes de Graaf dat later ook in het bezit komt van de familie Pieterse. Rechts naast het winkelpand garage Maarschalk. Daarnaast de voormalige boerderij paal geplaatst met de antenne om het radiosignaal uit Hilversum te kunnen ontvangen. ge de slechte staat, het verkoopbedrag is maar 1000 gulden. De aanne mer sloopt de opstallen en herbouwt deze als woning. Anno 2016 is hier cafetaria "Smikkelpoort" gevestigd. In Santpoort-Noord krijgt Pieter een groot aantal abon nees, in Santpoort-Zuid is dit een stuk minder. Ook is het bezwaarlijk om iedere avond naar noord te gaan om de apparatuur te bedienen. Hij besluit om in Sant poort-Noord een pand aan te kopen om daar zijn bedrijf in te vestigen. Hij koopt in 1930 van Theodorus Petrus Het gevelbord van de radiocentrale. Beulink, een bakker die in Leiden woont, het winkel woonhuis aan de Hoofdstraat nummer 467, sectie E nummer 496, voor 6000 gulden. Het pand is eerder in bezit geweest van Dirk Peereboom. Later zou het huis nummer veranderen naar 181 en uiteindelijk naar 201. In In juni 1933 laat Pieter zijn radiocentrale inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Haarlem onder de naam "N.V. Santpoortse Radiocentrale". Zijn adres is intussen gewijzigd naar Hoofdstraat 181. Pieter wordt genoemd als directeur en in het bedrijf is een kapitaal gestoken van 10.000 gulden. Als mede-directeuren worden Dirk Zwanenveld en Cornelis Metselaar ingeschreven. Deze twee waren in 1928 ook al ingeschreven als directeuren van de Radiocentrale Velsen-Noord. In 1938 wordt Pieter bij de radio centrale in Velsen-Noord ingeschreven als commissaris. Het is duidelijk dat Pieter samenwerkt met de directeuren van de radiocentrale in Velsen-Noord. Dirk Zwanenveld treedt al in 1934 af als directeur van de radiocentrale in Santpoort. Daarna is Cornelis Metselaar nog de enige directeur van in Santpoort; Pieter zal in het bedrijf een andere rol gekregen hebben. Pieter wil voor zijn inkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de radio centrale. Hij gaat over tot de verkoop van elektrische ap- Eindenhoef. Foto: Noord-Hollands Archief Haarlem, de Beeldbank. Foto ter beschikking gesteld door Jos Diekstra, Santpoort-Noord. najaar 2018 Stichting Santpoort 38

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 40