paratuur, zoals lampen, strijkijzers en stofzuigers. De ver koop wordt gedaan door zijn vrouw Trijntje. In 1937 krijgt hij vergunning van de gemeente Velsen om zijn winkel pand aan de Hoofdstraat te verbouwen. Op een foto uit 1932 is te zien dat de benedenverdieping al ingericht was als winkelpand. Op allerlei manieren maakt Pieter reclame voor zijn ra diocentrale in het weekblad Huis aan Huis. Het abonne ment op de centrale kost 7 cent per dag. Wekelijks is er een programmaoverzicht waarin vermeld wordt dat er uitzendingen zijn te beluisteren uit onder andere Brussel, Parijs, Drointwich, Londen, Luxemburg, Duitsland enzo voort. Ook is er elke avond tussen 7 en 8 uur een eigen grammofoonmuziekmuziekprogramma te beluisteren. Deze uitzending wordt verzorgd door zijn dan nog jonge zoon Christiaan. In 1935 maakt hij reclame voor het be luisteren van de voetbalwedstrijd Holland-Duitsland via de centrale. In datzelfde jaar houdt hij nog een speciale reclameactie: hij stelt van 1 tot en met 16 februari 25 gratis aansluitingen ter beschikking. Ook oude radiotoestellen kunnen tegen vergoeding worden ingeleverd. Hij vermeldt hierbij: Wij geven u de kans om de goedkoopste weg te bewandelen. De aansluitingen worden gemaakt in volgorde van aan melding. Pieter gaat ook over tot de reparatie van radiotoestellen. Hij heeft inmiddels een erkende reparatie-inrichting van Philips radiotoestellen. Pieter wordt ook actief bij de vrijwillige brandweer in Vel sen, in 1936 wordt hij aangesteld bij het brandweercorps in Santpoort. Nadat Pieter zijn radiocentrale in Santpoort-Noord heeft opgezet en is verhuisd, verkoopt hij in 1938 zijn pand aan de Bloemendaalsestraatweg. De nieuwe eigenaar is Hen drik Matheus Koning, een bouwondernemer uit Sant poort. Hij betaalt 4160 gulden voor de grond en het pand. Nog in hetzelfde jaar laat de nieuwe eigenaar het pand slopen om dit te vervangen door drie nieuwe panden, de huidige huisnummers 75, 77 en 79. De Tweede Wereld Oorlog wordt voor de radiocentrale een grote spelbreker. De oorlog wordt ingeluid met de De reclame voor de Radiocentrale in Huis aan Huis uit 1935. mobilisatieperiode. In die tijd worden steunbonnen voor de radiodistributie verstrekt. Aanvankelijk worden die uitgereikt in de Toorts aan de Duinweg, nu huisnummer 32. Maar dat gebouw wordt in 1939 in gebruik genomen als verblijf voor gemobiliseerde militairen, het afhalen van de bonnen gebeurt dan op een ander adres aan de Duinweg. De techniek gaat vooruit en in 1941 maakt Pieter reclame voor programma's zonder "luchtstoringen", omdat het signaal voor Hilversum I en II nu via de telefoonkabel kan worden ontvangen. De PTT had namelijk een landelijk distributienet opgezet waar de radiocentrales gebruik van konden maken. Maar van deze nieuwe ontwikkeling zal hij niet lang profiteren. Alle radiocentrales worden in 1942 op last van de Duitse bezetter overgenomen door de PTT. De eigenaren zul len schadeloos gesteld worden en het personeel kan in dienst treden bij de PTT. Veel abonnees keren zich af van de radiodistributie, omdat zij geen vertrouwen hebben in een communicatiemiddel dat in de greep is van de be zetter. Daarbij komt nog de invoering van een verplichte luisterbijdrage, waardoor de prijs voor een aansluiting met 10 procent wordt verhoogd. Al in 1941 is op de vergadering van aandeelhouders van de radiocentrale besloten om de N.V. te ontbinden. De directeur Cornelis Metselaar en de accountant H.A. Man worden benoemd tot de liquidateurs. In 1942 wordt de N.V. opgeheven. Pas na de oorlog wordt door de PTT 6 gulden per aansluiting uitgekeerd. Na de bevrijding wor den alle maatregelen van de bezetter op gebied van ra diodistributie ongeldig verklaard. De PTT moet als een goed huisvader voor het beheer en exploitatie van de distributienetten zorgen. Tussen 1945 en 1953 worden de netten gerenoveerd. Daarna wordt de PTT op basis van een wettelijke regeling de eigenaar van de radiodis tributie; de naam wordt veranderd in Draadomroep. De 17 Februari Voetbalwedstrijd Holland - Duitschland adioLUST zonder radioLAST. 25 Gratis aansluitingen stellen wil beschikbaar vanaf I tot 16 Februari Ook oude Radio-toestellen kunnen tegen VERGOEDING worden in. mild. Wij geven U de kans om de goedkoopste weg te bewandelen. N.V. Santpoortsche Radio-Centrale Bloemondaalschestraatweg 59, Santpoort-Station Hoofdstraat 181, Santpoort-dorp Noord-Hollands Archief Haarlem, de krantenviewer. 39 Stichting Santpoort I najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 41