verbeterde ontvangst via de radio en de opkomst van de televisie doen uiteindelijk de radiodistributie de das om. In 1975 wordt in Delft het laatste net van de Draadom roep buiten gebruik gesteld. Hoe het verder gaat met Pieter blijkt uit de adresboeken van Velsen: in 1943 en 1952 wordt hij hierin vermeld als chef-monteur,Hoofdstraat 181. Hij is na de opheffing van zijn NV. in dienst getreden bij de PTT. Na zijn pensionering wordt hij op dit adres alleen nog met zijn naam vermeld. Anthonie Johannes was timmerman en bouwonderne mer. Het pand heeft huisnummer 179, sectie E nr. 495. Pieter betaalt 7000 gulden voor het geheel. Zijn zoon Pie ter is dan 23 jaar oud en in 1937 gehuwd met Albertje Blok uit Amsterdam. Zij betrekken de nieuw aangekochte wo ning. Pieter werkt bij zijn vader in de radiocentrale en hij gebruikt de werkplaats voor reparatiewerkzaamheden. Als de radiocentrale in 1942 wordt beëindigd, gaat hij net als zijn vader bij de PTT werken. In 1946 verliest Pieter zijn echtgenote; zij is dan pas 32 jaar oud. Pieter overlijdt in 1959 op 69-jarige leeftijd en wordt be graven op begraafplaats De Biezen in Santpoort. Hij laat vrouw, kinderen en kleinkinderen achter. Het winkelpand Hoofdstraat 181, later 201, wordt later samen met het pand van garage Maarschalk gesloopt om plaats te ma ken voor het appartementencomplex op de hoek Hoofd straat-Huis ten Biltstraat. Pieter Pieterse sr. helpt in de sierviskwekerij van zijn zoon. Naast hem Henk Alders. De sierviskwekerij We gaan weer terug in de tijd, Pieter Pieterse senior koopt in 1937 naast zijn pand aan de Hoofdstraat een huis met werkplaats, erf en tuin van Anthonie Johannes de Graaf. Naast zijn werk bij de PTT begint Pieter jr. in 1950 met een kleinhandel in aquaria, terraria, siervissen en visvoer- ders. Zijn bedrijf is gevestigd op zijn woonadres Hoofd straat 179. De viskwekerij is ondergebracht in de kleine kassen achter zijn huis. Aan de vergunning van de Kamer van Koophandel is verbonden dat hij maar drie jaar gel dig is, binnen die tijd moet hij zijn vakdiploma halen. De investering in het bedrijf bedraagt 2000 gulden. In 1954 is dit opgelopen tot 3194 gulden. Maar het zal geen succes geworden zijn, want in 1955 wordt het bedrijf beëindigd. Pieter hertrouwt met Luus de Klerk. Zij is de weduwe van Jan Bakker en heeft twee zonen: Jan en Piet. Uit het huwelijk met Luus komen geen kinderen voort. Na het overlijden van zijn vader in 1959 verhuist Pieter naar het huis van zijn ouders, Hoofdstraat 181, waarvan het woongedeelte achter de winkel lag. Zijn Een plattegrond van de "Kweekerij Kennemerlandin 1939. Perceel 1 is de kwekerij met pand Hoofdstraat 181, een kleine smalle kas en de grote lange kas. Perceel2 is het pand Hoofd straat 179 met de daarachter gelegen kleine kassen. Foto beschikbaar gesteld door Guus Hartendorf, Santpoort-Noord. J. Morren, naar een kadastrale wijzigingskaart uit 1939. najaar 2018 Stichting Santpoort 40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 42