^5» Stichting Santpoort najaar 2018 moeder verhuist naar zijn oude woonhuis, Hoofdstraat 179. In de gemeentelijke adresboeken van 1962 tot en met 1968 staat vermeld dat hij vakman is bij de PTT. Hij over lijdt in 1999. Kwekerij Kennemerland Opnieuw gaan we terug naar Pieter Pieterse senior. In 1933 koopt hij van Mattheus Cornelis Maarschalk en Cornelis Johannes Maarschalk, beiden koopman en wo nende in Santpoort, een perceel tuingrond achter de Hoofdstraat.De verkopers zijn vennoten in de comman ditaire vennootschap M&C Maarschalk en Co. gevestigd in Santpoort. De tuingrond ligt achter het garagebedrijf van de vennoten. Het perceel is 7 aren en 80 centiaren groot, sectie E nr. 829 en 830. Volgens het kadasterregis- ter staat er bij de verkoop al een kas. We mogen er van uitgaan dat Pieter de percelen eerst huurt van de CV. om daar een kwekerij te beginnen onder de naam "Kweekerij Kennemerland". Hij heeft de kwekerij gekocht voor zijn zoon Klaas om hem aan het werk te helpen. Als kind had Klaas rond zijn derde jaar kinderverlamming gekregen. Als gevolg daarvan heeft hij zijn hele leven lang mank ge lopen en aangepast schoeisel gedragen. Klaas Pieterse aan het werk in de kas 1930. Om zich voor te bereiden op een kwekerij had Klaas de Middelbare Tuinbouwschool in Aalsmeer gevolgd. In 1932 plaatst hij een advertentie in de krant voor het aantrek ken van een volontair op de kwekerij. Onder een volontair wordt verstaan een persoon die vrijwillig ergens aan het werk gaat om ervaring in het vak op te doen. Klaas is dan pas 15 jaar en zal onder toezicht van zijn vader al de lei ding gekregen hebben over de kwekerij. In 1933 gaat hij met de gemeente Velsen een grondruil aan. Bij de Westlaan (vroegere naam van de Huis ten Bilt- straat, die liep van de Hoofdstraat door de Velserbroek richting Spaarndam) staat de gemeente aan Pieter 672 m2 grond af, waartegenover Pieter ten noorden daarvan 210 m2 grond aan de gemeente afstaat. Voor de meerdere grond die Pieter in bezit krijgt betaalt hij 3 gulden per m2. De grondruil heeft te maken met de voorgenomen aan leg van de Broekbergenlaan. Het aantal kassen op de kwekerij wordt in 1933 uitge breid met een kleine kas. In 1935 lezen we in de krant de eerste advertenties over de kwekerij. Een advertentie uit 1935 luidt: Uitnodiging tot het bezichtigen der broeikas sen van Klaas Pieterse, Hoofdstraat 181, Santpoort. De planten zijn thans op z'n mooist en zijn een bezichtiging waard. Zonder enige verplichting geven wij gaarne alle mogelijke inlichtingen over uw kamerplanten. Afb. 11 Klaas ontwikkelt zich tot een vakman. In 1935 behaalt hij bij de plantenkeuring door de Koninklijke Maatschappij voor de Tuinbouw en Plantkunde de kleine Gouden Me daille in de groep Begonia's. In hetzelfde jaar plaatst hij het bericht in de krant dat hij een cactus heeft, een Ethi- nopsis Cennata, die de komende avond zal bloeien met zeven witte, buisvormige bloemen. Een dergelijk aantal bloemen in deze cactus was volgens hem een bijzonder heid. In 1936 lezen we een uitgebreide advertentie: Bloemen pracht. Nu de planten op hun mooist zijn, nodigen wij u uit tot een bezoek aan onze kwekerij, Hoofdstraat 181, waar u van een keurcollectie bloemen en planten kunt genieten. K. Pieterse. Aan het einde van dit jaar wenst hij zijn klanten in een advertentie een gelukkig Nieuwjaar. In die tijd en ook nu, zien we dat meerdere middenstanders dit doen. Foto ter beschikking gesteld door Ingrid Pieterse, Heiloo. 41

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 43