de prins toestemming krijgt om de door Klaas geteelde nieuwe begonia de naam "Princes Beatrix" te geven. In een krantenbericht nodigt hij zijn klanten uit om met deze nieuwe bego nia kennis te komen maken op zijn kwekerij aan de Hoofdstraat 179. Na het verkrijgen van de toestemming voor de naam vraagt hij aan het prinselijk paar of hij een mand met de bego nia's aan mag bieden bij paleis Soestdijk. Ook dit wordt toegestaan: hij mag een mand met deze begonia's aanbieden aan Prinses Juliana en Prins Bernard. De kwekerij krijgt de nodige bekendheid door al deze berichten en floreert goed. Zijn vakmanschap heeft hier zeker aan bijgedragen. Uit alles blijkt ook dat Klaas een echte hande laar is. Bij al zijn zaken werkt Klaas samen met de firma "Gebroeders Man" een handelskweke rij in Aalsmeer. De brief van de Particulier Secretaris van Prins Bernard waarin toestemming werd verleend voor het gebruik van de naam van Princes Beatrix. Zoals eerder vermeld koopt zijn vader in 1937 het pand Hoofdstraat 179 met bijbehorend tuin, groot 6 aren en 18 centiaren. De tuin voegt hij bij de percelen die hij al in bezit heeft. In 1938 komt Klaas opnieuw in het nieuws met een "Prin ces Beatrix" begonia die hij vernoemt naar de in dat jaar geboren prinses Beatrix. De begonia is door kruising ge kweekt als een nieuwe soort met oranje-rode bloemen. Hij wint de eerste prijs bij de keuring van de Koninklijke Maatschappij voor de Tuinbouw en Plantkunde en de begonia wordt met een gouden medaille bekroond. Het resultaat vindt hij dusdanig dat hij een brief schrijft aan Prinses Juliana en Prins Bernard met het verzoek om deze begonia naar hun pas geboren dochter te mogen ver noemen. Hij krijgt van de particuliere secretaris van Prins Bernard bericht dat in opdracht van prinses Juliana en Bij de kwekerij wordt in 1938 de werkplaats achter Hoofdstraat 179 vervangen voor een kleine kas en wordt er nog een derde kleine kas bijgebouwd. In 1939 plaatst hij een krantenad vertentie voor het aantrekken van een leerling bloemist. Centraal de ontvangstmast van de radio centrale 1932. Links naast de mast Klaas Pieterse met naast hem Pieter Pieterse jr. en links op de voorgrond Pieter Pieterse sr. Klaas trouwt met Virgenie Verbiest uit Bloemendaal en gaat inwonen bij zijn schoonouders. Zijn schoonvader is directeur van een N.V. en woont in een groot huis aan de Bloemendaalseweg 153 in Bloemendaal. Zij krijgen twee DIENST VAN Z.K.H. BERNHARD, PRINS DER NEDERLANDEN, PRINS V AN LIPPE-BIESTERFELD No- 2268. Noordeinde 66, s-G-ravenhage. 1 September 1938. Den Heer K^. Pieterse, Kweekerij "Kennemerland", Santpoort In opdracht van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard heb ik de eer u te berichten, dat imnne Koninklijke Hoogheden gaarne Hun toestemming verleenen voor de benaming van de door gewonnen nieuwe Begonia, welke onder Ni l op de keuring der Koninklijke Nedèrlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde werd bekroond, naar H.K.H. Prinses Beatrix. De Particulier Secretaris van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, Brief ter beschikking gesteld door ingrid Pieterse, Heiloo. Foto ter beschikking gesteld door ingrid Pieterse, Heiloo. najaar 2018 Stichting Santpoort 42

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 44