kinderen: Irma, waarvan de geboortedatum niet bekend is, en Nicole, geboren in 1955. eind jaren veertig wordt de kwekerij beëindigd. De Kwee- kerij Kennemerland bestond niet meer. Pieter sr. draagt zijn bezittingen vóór 1954 over aan zijn zoon Pieter. In de Tweede Wereldoorlog kan de kwekerij door blijven draaien, in het laatste jaar vooral in het kader van de voedselvoorziening. Mijn vader Andries Morren werk te toen op een kwekerij aan de Rijksweg ter hoogte van In 1954 verkoopt Pieter jr. aan de garagehouders Johan nes Jacobus en Simon Jak het stookgedeelte van een kas met erf en uitpad aan de Hoofdstraat, sectie E nummer 1166. Zij betalen hier 3552 gulden en 50 cent voor. Het gaat hen blijkbaar om de grond, want de verkoper behoudt het recht om het stookge- deelte te slopen en naar goeddunken over de materialen te beschikken. Pieter is op dat mo ment sierviskweker van beroep en woont op Hoofdstraat 179. De verkochte grond heeft een oppervlak van 6 aren en 30 centiaren (630 m2). Over een kwekerij wordt niet meer gesproken. Klaas is intussen privé-chauffeur geworden en wordt in 1958 in de adresboeken van Bloemen- daal vermeld als hoofdbewoner van de Bloe- mendaalseweg 153. Niet lang daarna verhuist hij naar Julianalaan 36 in Bloemendaal. Dit zal het gevolg geweest zijn van de beëindiging van zijn huwelijk met Virgenie. In 1964 hertrouwt hij met de in 1926 geboren Corrie van Moort. Zij verhuizen naar Lochem, waar hij tot aan zijn pensi- Hoofdstraat 179 in feestelijke tooi ter gelegenheid van het be vrijdingsfeest in 1946. Bij het hek het bord met de vermelding "Kweekerij Kennemerlant Kl. Pieterse". De grote kas ter hoogte van het stookhok. Achter de kas de woningen aan de Broekbergenlaan. De foto is uit 1945 en er staan vijf Canadese militairen op. In Santpoort-Noord waren leden van het Hastings and Prince Edward Regiment (HPER) ingekwartierd. Van de familie Pieterse staan aan de rechter zijde van rechts naar links Pieter Pieterse Sr., zijn vrouw Trijntje van de Stadt en zoon Klaas. Op de broeibak zitten links Albertje Blok en rechts Vergenie Verbiest. Geheel links Pieter jr. De overige personen zijn onbekend. de buurschap Rozenstein. In september 1944 werd deze kwekerij ontmanteld om schootsveld te creëren voor de Duitse bezetter. Hij kon toen gaan werken op de kweke rij van Klaas tot vlak na de oorlog. Daarna kon hij weer terugkeren naar de herstelde kwekerij aan de Rijksweg. Bij de viering van het bevrijdingsfeest in Santpoort in mei 1946 wordt het huis aan de Hoofdstraat groots versierd met bloemen en groen van de kwekerij. Voor de versie ringen was er een wedstrijd uitgeschreven, de versiering van Klaas behaalt de eerste prijs. Na de oorlog is de kwekerij van Klaas niet goed meer op gang gekomen. In 1946 wordt de grote kas gesloopt en Foto beschikbaar gesteld door Henny van der Hilst, Santpoort-Noord. 43 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 45