Gerard Bleeker, een tuinarchitect in Santpoort ^5» Stichting Santpoort najaar 2018 Annette Koster Behalve met geschiedenis houd ik me ook graag bezig met tuinieren. Van tuinarchitectuur weet ik echter wei nig. Wel ken ik de namen van grote tuinarchitecten hier uit onze omgeving als Leonard Springer, Jan David Zocher jr. en diens zoon Louis Paul Zocher. Bij toeval stuitte ik op de naam Gerard Bleeker, tuinarchitect in Santpoort. Voor sommigen misschien bekend, voor mij niet. Toen ik verder zocht, kwam ik het boek 'De Nederlandse Tuinarchitectuur III. Jongere Tuinkunst 1900-1940' van Eric Blok tegen. Een van de vijf hoofdstukken in dit boek is aan Bleeker gewijd. Een vooraanstaande tuinarchitect dus. Wie was hij en wat heeft hij voor de tuinarchitectuur betekend? Ook vroeg ik mij af wat hij ontworpen heeft en of er nog iets van overgebleven is. Gerard Bleeker Veel informatie is te vinden in het hierboven genoemde boek. Gerard Bleeker is in 1882 geboren in Arnhem als zoon van een boekhandelaar. Hij is een neef van de bekende tuinarchitect Leonard Springer. Dat laatste is belangrijk voor hem geweest, want na de middelbare school en na enkele jaren gewerkt te hebben bij verschillende bloem en boomkwekerijen, treedt hij in 1906 in dienst bij deze oom. Hij zal voor hem werkzaam blijven tot 1924. In deze periode werkt hij samen met Springer aan de vele projec ten waarvoor deze een opdracht gekregen heeft, zoals de reorganisatie van de tuinen bij het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch in Den Haag en de aanleg van villaparken in en rondom Haarlem. Bleeker houdt voor Springer toezicht op een aantal van deze werken en doet ook tekenwerk op het bureau. Hij heeft bij verschillende projecten de teke ningen (mede)gesigneerd. Bleeker gaat ook aan de slag als zelfstandig tuinarchitect. Zijn eerste ontwerp, voor zover bekend, dateert uit 1911. Gaandeweg krijgt hij meer opdrachten en dat zal de re den zijn, dat hij uiteindelijk het Bureau van Springer ver laat. Naast tuinarchitect is Bleeker vanaf 1914 hoofd van de Tuinbouwwintercursus in Haarlem. Ook geeft hij les in de aanleg en het onderhoud van tuinen. In 1927 vestigt hij zich met vrouw en drie kinderen in Santpoort. Ik ben benieuwd waar hij gewoond heeft. Via het Bevolkingsregister van Velsen kom ik te weten dat hij na korte tijd op de Rijksweg (51) en de Hoofdstraat (474) gewoond te hebben, begin 1931 een woning betrekt aan de Rijksweg 521, waar hij tot zijn overlijden in 1956 blijft wonen.' Eerste prijs behaald op de Groote Internationale Land Tuinbouwtentoonstelling in 1922 Collectie Wageningen University Research - Library stelling ,4922-* teïi ssk Jhxfys TcLbctSi Mstfcie»» Ihet oÏÏLvssifemdL Callec Wageningen University Research - Library 1 Het adres Rijksweg 521 bestaat niet meer. Op het terrein waar het huis gestaan moet hebben, nu Velserbroek, zijn kantoren gebouwd. 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 47