Ik ga weer terug naar het boek. In 1928 wordt Bleeker adviseur van de gemeente Heem stede bij de afdeling Plantsoenen. Hij vervult deze func tie tot 1954. Daarnaast wordt hij leraar aan de Rijkstuin bouwschool in Boskoop. Gerard Bleeker zet zich zijn hele leven in voor het onderwijs. In Bloemendaal bijvoorbeeld ontwerpt hij de kinderwerktuinen (1926-1927); vele jaren is hij daar op zaterdagmiddag aanwezig om de kinderen te onderwijzen en te assisteren. Ook de schoolwerktuin aan de Marnixstraat in Haarlem is aangelegd naar een ontwerp van Bleeker (1927). Bleeker krijgt veel opdrachten op aanbeveling van be staande contacten. Dat zal met de kwaliteit van zijn werk te maken hebben, maar ook met zijn persoon. Hij wordt omschreven als een prettige persoonlijkheid, hij was een geliefd en graag gezien man. Hij is erg geïnteresseerd in politiek, maar zijn opdrachtgevers hebben zeer verschil lende achtergronden en dat wil hij graag zo houden. Hij sluit zich niet aan bij een politieke partij en zorgt dat hij onafhankelijk blijft. Een van de eerste grote opdrachten is een arboretum in Doorn voor de inktfabrikant Von Gimborn. Verder op in dit artikel besteed ik daar apart aandacht aan. Hij ontwerpt meerdere tuinen op landgoederen en bij vil la's in de buurt van 's Hertogenbosch, onder andere in op dracht van de families de Gruyter en de Gruyter-Brennink- meyer. Maar ook krijgt hij opdrachten uit de socialistische richting: voor de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en voor de stichting 'Zon en Vrijheid' ontwerpt hij kampeerterreinen en enkele openluchttheaters, zoals het openluchtthea ter op het terrein van 'De Paaschheuvel' in Vierhouten. In de crisistijd van de jaren dertig loopt het aantal op drachten uit particuliere hoek terug. Toch blijft er werk. In de tweede helft van de jaren dertig legt hij veel plant soenen en tuinen aan voor woningbouwverenigingen in Amsterdam Na de oorlog krijgt hij het weer druk. Naast het ontwer pen van tuinen voor particulieren werkt Bleeker onder meer aan de reorganisatie van het 'Huis te Manpad' en op het terrein van Elswout. Vanaf 1954 neemt hij geen opdrachten meer aan. Zijn gezondheid gaat achteruit en in 1956 overlijdt hij. Huis te Manpad, Heemstede 1954. Het Huis te Manpad is een 18e-eeuwse Buitenplaats. De in classicistische stijl aangelegde tuinen werden in 1742 naar een ontwerp van Adriaan Speel man vergroot en verrijkt. In 1814 werd de tuin in landschaps stijl veranderd naar een ontwerp van A. de Haan. Gerard Bleeker heeft in 1946gezorgd voor een reorganisatie van de gezichtsas achter het huis. Opvattingen over het ontwerpen van tuinen Bleeker heeft vooral in de jaren twintig en dertig veel artikelen geschreven. In het boek van Blok staan er ruim veertig genoemd, vaak gepubliceerd in het blad 'Onze Tuinen', maar ook in andere tijdschriften. De onder werpen variëren: 'Bruggen in parken', 'Ruimte en rust', 'Plantengroei op slechte grond', enzovoort. In 1950 komt er een boek van hem uit met de eenvoudige titel 'Tuin kunst'. Het biedt een samenvatting van zijn opvattingen over het ontwerpen van tuinen. In het boek geeft Bleeker 'Tien grondregels bij het ont werpen van tuinen'. Sommige regels lijken erg voor de hand liggend, zoals "Bij het gebruik van planten moet men rekening houden met de eisen die deze stellen aan bodem, licht en voch tigheid". Andere regels blijkt Bleeker in de loop der tijd ontwikkeld te hebben. Hij pleit steeds meer voor een voud. "Van iedere tuin, groot of klein, moet rust uitgaan, daarom moet men niet te veel aanplanten." Cees de Boer, CollectieFotoburo de Boer. Beeldbank Noord Hollands Archief najaar 2018 Stichting Santpoort 46

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 48