Kenmerkend voor Bleeker is dat hij heel bewust wil aan sluiten bij de omgeving: "Bij oude bouwwerken moet een tuin aangelegd worden in overeenstemming met de stijl van het gebouw." En ook: "Tuinen moeten aanslui ten bij de terreinomstandigheden van het perceel zelf en van de omgeving." Hij verzet zich tegen het 'lukraak' plaatsen van tuinmuren, rotspartijen en trappen. Muren en trappen moeten passen in de compositie en bij de na tuurlijke omstandigheden. Dit is goed te zien bij de bij de verschillende tuinen die Bleeker heeft aangelegd in het duingebied. In zijn werk komen verschillende stijlen min of meer te gelijkertijd voor. Dat is logisch vanuit zijn stelregel dat een tuin moet aansluiten bij de stijl van het huis en moet passen bij de omgeving. Ook heeft hij te maken met de wensen van de opdrachtgever. Toch is er wel een globale indeling in stijlperiodes te ma ken: 1. Vroege werken in Gemengde Stijl, tot 1923. De 'gemengde stijl' wordt ook gebruikt door Leonard Springer. Het houdt in dat de tuin dichtbij het huis vol gens de geometrische stijl wordt aangelegd: rechthoe kige vormen voor een bloemenperk, het terras en voor de paden. Verder van het huis worden de gebogen lijnen van de landschapstijl toegepast. 2. Geometrische werken vanaf 1923. De hele tuinaanleg is rechtlijnig, vaak symmetrisch rond het huis. Er worden veel meer gemetselde elementen toegepast (trappen, keermuren, pergola's, tuinhuisjes). De tuinen zijn opgebouwd rondom een as of assenstelsel. 3. Overgang naar eenvoudige en abstracte vormen, vanaf circa 1932. De verschillende stijlen komen naast elkaar voor, maar de invulling is veel eenvoudiger. Er is minder symme trie en er wordt gewerkt met grotere vlakken. 4. Functionalistische ontwerpen, na 1945. De tuin wordt nog sterker vereenvoudigd. Er zijn lege ruimten met daarin een enkele vrijstaande boom. Gazon, borders en heesters lopen zonder onderbre king in elkaar over. Bij het huis zijn de lijnen recht en strak, verder weg zijn de lijnen losser en gebogen. De tuin vormt een geheel dat door zijn weidsheid rust uitstraalt. Ontwerpen voor particulieren Gerard Bleeker heeft veel tuinen voor particulieren ont worpen. Er zijn 117 ontwerpen bekend. Het grootste deel is gelegen bij villa's in de omgeving van Bleekers woon plaats Santpoort. Bijvoorbeeld in Bloemendaal en Aer- denhout. Maar ook enkele in Santpoort zelf. Achter het hoofdstuk over Bleeker in Tuinarchitectuur staat een lijst met tuinontwerpen, waarvan vijf ontwerpen voor tuinen in Santpoort. De oudste tuin is van circa 1933, de andere zijn alle van na 1945. Eén tuin is een zeer laat ontwerp: uit 1954. Het laatste ontwerp van Bleeker voor een particu liere tuin. Zouden deze tuinen nog bestaan, vraag ik mij af. De schrijver, Eric Blok maakt mij niet optimistisch. Eén tuin is volgens hem geheel 'verdwenen', van de aanleg is vrijwel niets meer terug te vinden; van één tuin zou nog een enkel bijzonder element aanwezig zijn, twee tuinen zouden nog grotendeels bestaan en van één tuin is het onbekend. Dit schrijft dit in 1992 en dat is ook alweer 26 jaar geleden. En hoe kom ik er achter waar deze tuinen zich bevinden? Tuinontwerpen in Santpoort In het boek staat vermeld, dat de ontwerptekeningen bij na alle te vinden zijn in de Bleekercollectie van de Wage- ningen University. Ik neem contact op met de bibliotheek en tot mijn verrassing blijk ik de Bleekercollectie digitaal te kunnen raadplegen. Enthousiast ga ik aan de gang. Er zijn zeven mappen: elk mapje bevat enkele gegevens, soms een verwijzing naar een document en meestal een ontwerptekening. Er zitten vijf ontwerpen bij van particu liere tuinen. Ik ga eerst eens kijken op de Vinkenbaan in Sant poort-Zuid. De tuin op Vinkenbaan 23 uit 1933 zou volgens Eric Blok nog een enkel element van het oor spronkelijke ontwerp bevatten. Van een bewoner op de Vinkenbaan hoor ik dat de tuin een aantal jaren geleden helemaal op de schop is gegaan. Deze tuin lijkt me niet geschikt voor mijn speurtocht naar sporen van de tuin aanleg door Gerard Bleeker. De tuin op Vinkenbaan 64 was in 1992 nog grotendeels aanwezig. Echter, de gemeentegrens is verschoven en dit huis staat tegenwoordig in Bloemendaal. Ik wil voorals- 47 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 49