Voorwoord Geachte lezers, In de uitgave De Zandpoort 2018, nummer 32, komen heel verschillende onderwerpen aan de orde. 2019 is het jaar dat honderd jaar vrouwenkiesrecht wordt gevierd. Annette Koster beschrijft in "Een stem in de politiek" hoe Santpoortse vrouwen zich hebben ingezet voor het vrouwenkiesrecht. Deze vrouwen waren zowel plaatselijk als lan delijk actief. Daarnaast hadden zij oog voor de praktische problemen van vrouwen. "De rampzalige brand door Jan Morren gaat over de brand, die in 1916 de dorpskerk aan de Burgemeester Enschedélaan in de as legde, en hoe de Santpoorters zich inzetten om een nieuwe kerk te realiseren met daarnaast nog een bijgebouw voor kerkelijke en sociale functies. Dan volgen er twee artikelen van sociaal-economische aard door Gerard Telkamp en Jan Morren. In "Herberg, slagerij, elektra, pizzeria" wordt door Gerard Telkamp de historie beschreven van het deel van de Hoofdstraat, waar nu op nummer 186 de horecazaak Ramsis is gevestigd. Op die plek was eerder de indrukwekkende Herberg De Groene Valk. Nadien hadden verschillende eigenaren er hun slagerij tot in 1910 een brand daar een einde aan maakte. In 1911 is er een nieuw, kleiner pand gebouwd, waarna in het opengevallen deel van de weg, toen Rijksstraatweg genoemd, de Terrasweg kon worden aangelegd. Nadat de laatste slager was vertrokken, is er een elektrawinkel in gekomen en nu is er de horecazaak Ramsis gevestigd. Jan Morren beschrijft "Handel en bedrijvigheid van de familie Pieterse", die in de vorige eeuw verschillende bedrijven in Santpoort-Noord en -Zuid heeft opgericht en daarbij creatief reageerde op de veranderende sociale en economische omstandigheden. In het artikel "Gerard Bleeker, tuinarchitect in Santpoort" beschrijft Annette Koster haar zoektocht naar het leven en werk van de Santpoortse tuinarchitect Bleeker, die met zijn werk, niet alleen in Santpoort maar ook elders in Nederland, zijn sporen heeft nagelaten. Tot slot een artikel over de duivensportvereniging "Snelle Wieken" door Lieke Baron. Bij het uitkomen van De Zandpoort 2017 over heden en verleden van de sportclubs in Santpoort bleek dat de duivens port ten onrechte niet was opgenomen. We hopen het met dit uitgebreide artikel ruimschoots goed te maken. In dit artikel wordt duidelijk hoeveel er komt kijken bij deze sport, maar ook van hoe groot belang de duif in de loop van de eeuwen voor de mens is geweest, hoe levens afhingen van de berichten door duiven afgeleverd. Al met al is het een uitgebreide en zeer gevarieerde uitgave geworden. Graag willen we de mensen die meedachten en informatie hebben aangeleverd, bedanken. Uiteraard ook dank aan Hans Scholte, die de lay-out verzorgde. Wij wensen u veel leesplezier. Eventuele correcties en aanvullingen zijn van harte welkom. De redactie najaar 2018 Stichting Santpoort 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 4