Ontwerp tuin Anna van Burenlaan 5 Santpoort nog naar een Santpoortse tuin op zoek. Van een tuinontwerp uit 1948 is alleen bekend dat het een tuin in Santpoort was, maar nergens staat een adres vermeld. Dan is er nog een tuin op de Harddraverslaan die in 1992 al helemaal verdwenen is. Mijn hoop is nu ge vestigd op een tuin aan de Anna van Burenlaan 5. In 1992 geeft Eric Blok de aanbeveling om deze tuin te behouden: hij schrijft dat het een voorbeeld is van een voortuin met trap, muren en gazon. En dat de tuin vrijwel geheel aanwezig is volgens ontwerp. De Santpoortse 'Bleekertuin' Volgens de gegevens uit het dossier is de tuin aan de Anna van Burenlaan 5 aangelegd in opdracht van me vrouw Schoemaker-Groot. Ik word hartelijk ontvangen fctoaci te.tia.cj be. TTrtif:p--v-r> SCMOEWAk'ER .GROOT SCHAAL 4: too ¥A GOGll-APCUlTCCT B.HA. - 2TAAHDAM Collectie Wageningen University Research - Library najaar 2018 Stichting Santpoort 48

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 50