Tuin Anna van Burenlaan 2018. Gebogen lijnen. Tuin Anna van Burenlaan 2018. Herkenbare elementen: rust, door de huidige bewoonster, Victorien Jansen, die tot mijn vreugde vertelt dat zij en haar man er twintig jaar wonen en niets aan het ontwerp van de tuin veranderd hebben. Bij aankomst had ik al een gazon met een solitai re boom gezien en een trap naar het terras voor het huis. Kenmerkend voor Bleeker. Ik heb de ontwerptekening bij me en samen met de bewoonster loop ik door de tuin. Alles is er nog: rechte lijnen bij het huis, gebogen lijnen verder weg. Heesters en bomen rondom. In de achter tuin prachtige hagen die de gebogen vormen versterken. Deze zijn overigens niet te zien op de ontwerptekening. Alles loopt zonder onderbreking in elkaar over. Het ge heel straalt rust uit, precies wat Gerard Bleeker met zijn tuinontwerpen wilde bereiken. Twee andere ontwerpen In de collectie bevinden zich nog twee andere ontwer pen waarbij Santpoort vermeld staat. Eén map bevat zes ontwerpen uit de periode 1937-1942 voor tuinen op het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg. Het andere ontwerp trekt mijn aandacht: een ontwerp van een openluchttheater in het Burgemeester Rijkens- park. Het ontwerp dateert uit 1953. Een openluchttheater in het park? Daar heb ik nog nooit iets over gehoord. Dit openluchttheater is nooit gebouwd. Het was groots van opzet: maar liefst 3000 zitplaatsen. Het was niet be doeld als vervanging van de in 1936 gebouwde muziek tent, want op de tekening wordt een 'verplaatste muziek tent' aangegeven. Het blijft voor mij helaas onduidelijk in wiens opdracht dit ontwerp gemaakt is. Ook in het ar chief van de gemeente Velsen is niets over een opdracht aan Bleeker te vinden. Ook de literatuur en navraag bij oudere Santpoorters leveren niets op. Bleeker was vertrouwd met het ontwerpen van open luchttheaters. Het bekendste openluchttheater van zijn hand is nog steeds te vinden in Vierhouten op het terrein van de Paaschheuvel 1929) Een ander door hem ont worpen openluchttheater is in de periode 1935-1937 ge bouwd in Blaricum als werkverschaffingsproject. Beide openluchttheaters staan afgebeeld in een speciale uit gave van het tijdschrift 'De 8 en Opbouw' februari 1939.2 De stijl van Bleeker is te herkennen: bij de bouw van deze openluchttheaters is gebruik gemaakt van de natuur lijke geaccidenteerdheid van het terrein, ze passen in de omgeving. Het openluchttheater in het Burgemees ter Rijkenspark moest volgens het ontwerp in de hoek Wüstelaan/Olga von Gotschlaan komen. Men kan zich voorstellen dat Bleeker de 'natuurlijke omstandigheden' daar uitermate geschikt vond voor zijn ontwerp. Arboretum Gimborn Ten slotte wil ik nog terugkomen op het Arboretum Gimborn. Het ontwerp van Gerard Bleeker is nog steeds zichtbaar in het park van het Nationaal Bomenmuseum in Doorn. In 1924 maakt Gerard Bleeker een ontwerp voor de inktfa- brikant Max von Gimborn. Von Gimborn was in 1904 een inktfabriek gestart in Zevenaar en was daar een kleine bomenverzameling begonnen. Zijn grote liefde waren co niferen, maar naaldbomen gedijen beter op zandgrond dan op klei. Daarom koopt hij een stuk grond van 47 hectare in Doorn. Hij wil er een landhuis neer laten zet ten, omringd door een parkachtige bomentuin. Bleeker Foto: Florian v.d. Horst een solitaire boom. Foto: Florian v.d. Horst 2 'De 8 en de Opbouw' was het blad van de gelijknamige vereniging van modernistische architecten. 49 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 51