Soorten duiven Duiven komen over de gehele wereld in de gematigde en tropische streken voor. Er zijn heel veel soorten duiven, die allemaal vallen onder de Columbiformes, de orde der duifachtigen. De echte duiven behoren tot de onderfami lie Columbinae. Het zijn uitstekende vliegers. De meeste soorten koeren, maar er zijn er ook die fluitende of sis sende geluiden maken. Tamme duiven behoren bij de oudste huisdieren. De rotsduif is de stamvader van de huidige tamme rassen met ongeveer 175 soorten in 1250 variëteiten Deze stamduif is afkomstig uit Zuid-Europa en het Nabije Midden-Oosten en is in België ooit in het wild uitgezet. De oudste rassen komen uit het Midden- en Verre Oos ten en zijn o.a. door Hollandse zeevaarders meegebracht De rotsduif - Columba livia naar Europa. Oosterse vorsten bezaten vaak kostbare verzamelingen. De duiven werden ook gekweekt voor de valkenjacht. In de Middeleeuwen behoorde het houden van duiven tot de zg. "heerlijke rechten", en was dus alleen aan de adel en geestelijkheid toegestaan. De duiven werden vaak ondergebracht in zg. duivento- rens en maakten deel uit van de landbouwvoorzienin- gen. Eén duiventoren kan duizenden duiven herbergen. Na de Franse Revolutie is het duivenrecht afgeschaft van wege de schade aan de gewassen. Op verschillende landgoederen in Nederland zijn de dui- ventorens nog te vinden. Per hectare was één koppel dui ven toegestaan. Het was dus een teken van rijkdom om een duiventoren te hebben. De mest is zeer geschikt voor de teelt van hennep en tabak. Ook stond er regelmatig duif op het menu. Het kaliumnitraat uit de mest was een basisgrondstof voor buskruit. Drone of duif Het gebruik van de postduif voor het overbrengen van berichten is al heel oud. Door kunstmatige selectie zijn duiven gefokt met een fenomenaal oriëntatievermo gen; zij weten feilloos de weg naar hun bestemming te vinden. Al 3000 jaar geleden werden er berichten over gebracht door postduiven, vooral in de moslimwereld. Zo was er bij voorbeeld een geregelde duivenpostdienst tussen Bagdad en Syrië; door de uitvinding van lichter papier werd het nog gemakkelijker boodschappen te ver zenden. In Europa is dit gebruik overgenomen. Prins Willem van Oranje onderhield tijdens de tachtig-jarige oorlog een drukke briefwisseling met de belegerde steden door middel van postduiven. In de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog, zoals hij wordt genoemd in België en Frankrijk, worden duiven door alle partijen op grote schaal ingezet. België heeft een militaire Postduivendienst. Patrouilles van de cavale rie en wielrijders in de grensstreken zijn voorzien van een groot aantal postduiven en het is een postduif, die aan de Commandant van Luik, generaal Leman, als eerste de boodschap overbrengt, dat de Duitse troepen de Belgi sche grens zijn gepasseerd. Uit allerlei steden blijven be richten binnenkomen bij de legerleiding. Dit is mogelijk, doordat Antwerpse duivenhouders hun beste hokken aan de legerleiding ter beschikking hebben gesteld. Met vliegtuigjes worden de duiven naar vertrouwde adressen in de bezette gebieden gebracht. Het niet inleveren van duiven wordt door de bezetter als een daad van spionage gezien, waar de kogel op staat. In de slag om Verdun brengt de laatste duif een wan- hoopsbericht: "Na een trommelvuur van vier uur is een gasaanval gekomen. Wij houden nog vol. Souville ant woordt ons niet meer. Maak haast ons te ontzetten. Dit is onze laatste duif." Dwars door de gaswolken heeft deze duif het bericht met gevaar voor eigen leven over gebracht. Als alle communicatie onmogelijk is geworden, is het de duif, die als enige de verbindingen in stand houdt. Niet verwonderlijk, dat er uit dankbaarheid op verschillen- najaar 2018 Stichting Santpoort 52

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 54