^5» Stichting Santpoort najaar 2018 poort behoort tot Kring Haarlem 3b. Deze loopt van Heemstede tot aan het Noordzeekanaal en omvat vier verenigingen. Kring Haarlem 3a ligt boven het kanaal en telt drie verenigingen. De Afdeling van een provincie regelt het wedstrijd programma voor de korte en de lange vluchten (80 1000 km), en het vervoer en de verzorging van de duiven onderweg. Ook zet ze zich in voor de belangenbeharti ging en de promotie van de sport. Elke vereniging is vertegenwoordigd in de Afdelingsver gadering en namens elke Afdeling zit er iemand in het landelijke bestuur. De NPO regelt de nationale en inter nationale wedstrijden, kampioenschappen en manifes taties. Het wedstrijdvliegen Voor het wedstrijdvliegen gaat het erom duiven te kwe ken, die een zo groot mogelijke prestatie kunnen leveren. Met de duiven, die daarvoor de juiste eigenschappen blijken te hebben, worden telkens koppels gevormd, waaruit steeds sterkere en snellere duiven voortkomen. Om ziekten te voorkomen, worden ze regelmatig gekruist met andere "stammen". Op de stamkaart wordt precies bijgehouden wie de ouders zijn; dat gaat tot vele genera ties terug èn tegenwoordig kan er ook een DNA-rapport aanwezig zijn. Als een duif volgroeid is en de omgeving van het hok heeft leren kennen, gaat de training beginnen door ze op steeds grotere afstanden de weg terug te laten vin den. Zodra de duiven 10 weken oud zijn, kunnen ze al meedoen aan oefen- of africhtingsvluchten. Ze moeten leren de mand zo snel mogelijk te verlaten, zich tussen de massa duiven uit te werken en snel de juiste richting te vinden. Na ongeveer 3 maanden is Roosendaal het eerste station voor een echte vlucht. Afhankelijk van de windrichting en weersgesteldheid bereikt de duif snelheden van 60 tot 120 km per uur. De maximale afstand in één dag is ongeveer 800 km. Een duif houdt niet van turbulentie; bij wind mee vliegen ze hoog, bij wind tegen vliegen ze laag. Winnaar van een wedstrijd is de eigenaar van de duif, die het snelst de afstand van losplaats naar duiventil heeft afgelegd èn is binnengekomen, want pas als de duif ge registreerd is, doet hij mee in de berekening van de snel heid. Vroeger werd de afstand berekend door middel van co- ordinaten, die uit de stafkaarten van het leger werden gehaald. Tegenwoordig is er voor elk duivenhok een GPS-meting gedaan, evenals voor iedere lossingsplaats. Aan de hand daarvan wordt voor iedere deelnemer de exacte afstand van de lossingsplaats tot aan het hok bepaald; en kun je eenvoudig de snelheid per minuut, die de duif heeft gehaald, berekenen. Bij voorbeeld: De afstand is 210 km. en de vliegtijd 3 uur. De duif vliegt dus 70 km per uur. De 70 (km) wordt gedeeld door 60 (min.), dan is de score: 1166,67 meter per minuut. In het verleden sprak men van wedvluchten, als er flink op iedere duif kon worden gewed en er dus wel wat te verdienen of te verliezen was. Tegenwoordig zijn het hoofdzakelijk wedstrijdvluchten. Alleen op de Nationale vluchten, als er ook werkelijk wat te verdienen valt, wordt er nog wel gewed. In deze regio wordt er al jaren geen geld meer ingezet op individuele duiven en draait het al leen om de sport. De laatste jaren zijn de zg. Eénhoksraces in opkomst. Daarbij worden vanuit de hele wereld duiven naar bv. Portugal of Zuid-Afrika gestuurd. Daar staan enorme dui venhokken, waar dan wel tot 5000 duiven tegen elkaar strijden voor indrukwekkende prijzen, tot wel 1.000.000 dollar. De inleg is hoog, namelijk 1000 dollar per drie duiven en veel duiven sneuvelen tijdens de training. Die duiven doen niet meer mee in Nederlandse wedstrijden, maar vliegen alleen nog om geldprijzen binnen te halen. Vanuit Santpoort doen hier maar een paar mensen aan mee. Verschillende soorten wedstrijden Jaarlijks stelt elke Afdeling een vliegprogramma op. Dat van Noord-Holland 2018 is als volgt: De Vitesse of De Sprint 75-350 km; 7x per seizoen; Midfond 250-400 km Dagfond 450-800 km Overnachting 800-1400 km, los om 14.00 uur; natio naal georganiseerd. Navlucht of Natour is voor de later in het seizoen ge boren jonge duiven, 75-500 km. 55

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 57