De Generaal Kampioen is diegene, die na afloop van het vliegseizoen de meeste punten heeft verzameld. Oost west, thuis best Een duif wil zo snel mogelijk terug naar huis. De snel heid op de terugreis wordt opgevoerd door het zg. we duwschap, een veel toegepaste methode. De doffers en duivinnen worden de hele week van elkaar gescheiden gehouden en ook trainen ze afzonderlijk. Vlak voor het inkorven, bijvoorbeeld op vrijdagavond als er wordt in- gekorfd, worden de paren nog zo'n kwartiertje bij elkaar gelaten en daarna apart van elkaar, doffers bij doffers en duivinnen bij duivinnen, in de aluminium wedstrijd boxen gedaan. Na thuiskomst mogen ze dan een paar uur bij elkaar, waarna ze weer gescheiden worden voor de rest van de week totdat ze worden ingekorfd. Dit sys teem gaat ervan uit, dat de duiven na een paar keer - ook bij trainingen gaat het zo - weten, dat hun wederhelft op ze wacht en daarom vliegen ze sneller. Bij het nestspel is het nest, met eieren of met jongen, de drijfveer en ook hiermee kunnen goede resultaten wor den behaald. Beide geslachten doen mee. Het blijkt dat doffers, de mannetjes, sneller zijn op de korte afstanden en de dui- vinnen geschikter zijn voor de verre afstanden, omdat zij taaier blijken. Nachtvluchten bestonden er vroeger niet, omdat duiven last hebben van nachtblindheid en zich in het donker niet kunnen oriënteren. Tegenwoordig vliegen ze 's nachts wel door, omdat de doorgaande snelwegen zo helder verlicht zijn, dat ze deze gemakkelijk kunnen volgen en niet verdwalen. Vliegen bij slecht weer wordt zoveel mogelijk vermeden. Is het slecht weer op de losplaats, dan blijven de duiven in de korven tot het weer verbetert; ook kan het gebeu ren, dat ze helemaal niet worden gelost en ingekorfd mee teruggaan en dan pas op korte afstand van het hok, in ons geval Santpoort, worden losgelaten. Zo meldt de voorzitter A. Tabernal tijdens de Jaarver gadering op 14 maart 1957, dat in het vorige seizoen de duiven vaak twee a drie dagen langer in de korf moesten worden gehouden vanwege het slechte weer. Vroeger, toen de weersvoorspelling nog in de kinder schoenen stond, zaten de duiven inderdaad weleens drie a vier dagen in de manden op de losplaats vanwege het slechte weer. De enige manier om te weten hoe het weer op de vlieglijn, was door meerdere liefhebbers langs de lijn op te bellen en te vragen hoe het weer ter plaatse was. Nu is op internet alle informatie te vinden over het weer langs de gehele vlieglijn. Als de weerberichten daartoe aanleiding geven, wordt de vlucht uitgesteld. Hoe vinden de duiven de weg terug? Nog steeds is niet ontdekt hoe vogels over langere af standen hun weg vinden weten te vinden. Aangenomen wordt dat ze zich oriënteren op zicht, geur, wind, infrage- luid, zwaartekracht, de zon of aardmagnetisme. Als zich daarin verstoringen voordoen, kunnen ze zich niet meer goed oriënteren. Postduiven die aan wedstrijden meedoen, worden daar voor getraind. Het training begint 1 a 2 maanden voor de start van het wedstrijdseizoen. De duiven moeten uithoudingsvermogen kweken en ervaring opdoen. Ze beginnen met elke dag rondjes boven hun hok te vliegen. Als ze het thuishok goed weten te vinden, worden ze ingekorfd en om te beginnen op ongeveer 5 km afstand gelost. Vanuit Santpoort begint men vaak op de hoek van de Vlaamseweg in Haarlem. Als dat goed gaat, is de volgen de afstand bij voorbeeld Noordwijk. De training wordt opgebouwd tot over zo'n afstand, dat ze in principe de rest van de weg naar huis zelf kunnen "uitvogelen". Som mige eigenaren brengen ze ook nog naar een plek boven het kanaal, omdat ze in hun haast soms te ver vliegen en zodoende ook vanuit het "onbekende noorden" snel de weg terug kunnen vinden. Soms weten de duiven echt de weg niet meer: dan slui ten ze zich aan bij een ander groepje of blijven ze ergens hangen bij stadsduiven. Ook vliegen ze onderweg tegen elektriciteitsdraden of verongelukken in het verkeer. Vroeger en ook tegenwoordig weer worden ze regelmatig het slachtoffer van roofvogels, met name van de slecht valk. In 2016 is er een petitie gestart om het uitzetten en ophangen van nestkasten voor roofvogels te beperken in aantal en gebieden, tot nu toe met weinig resultaat. Al leen een gedeputeerde in Noord-Brabant heeft bepaald, dat er niet meer nestkasten mogen bijkomen. Inmiddels zijn er duivenliefhebbers gestopt vanwege de roofvogeloverlast. Onder de KPN-toren in de Waarder- najaar 2018 Stichting Santpoort 56

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 58