^5» Stichting Santpoort najaar 2018 polder is het een waar duivenkerkhof. Via een daar ge plaatste webcam zie je hoe een duif wordt geslacht en aan de jonge valken gevoerd. In de nesten zie je tientallen voetringen liggen. Piet Schot: "Er zijn jaren geweest, dat ikzelf een kwart van mijn jonge duiven ten prooi zag val len aan deze rovers." De Santpoortse vereniging "Snelle Wieken" Santpoort en de duivensport In IJmuiden zijn ooit vijf verenigingen actief geweest. In Santpoort wordt in 1924 de vereniging "De Luchtpost" opgericht door N. en P. Koning, A. en H. Voogt, H.J. Haver en J. Joon; deze is opgeheven in 1960. In 1951 is daar de vereniging "Snelle Wieken" bijgekomen, die tot op heden actief is. Zoals we al constateerden: de postduivensport vergrijst in hoog tempo. Waren er in de vijftiger en zestiger jaren landelijk zo'n 70.000 leden aangesloten bij de NPO, nu zijn dat er nog maar tussen de 17 en 18.000. Ook in Santpoort loopt de belangstelling hard terug. In 1990 waren er alleen al op de Kruidbergerweg-Hyacin- tenstraat twaalf hokken, nu zijn er in heel Santpoort nog maar acht. De jeugd is nauwelijks geïnteresseerd. Om elke dag 's morgen en s' avonds de dieren te verzorgen en te trai nen zien ze niet zitten. Als er al een jongere begint, is dat meestal snel over en neemt de vader of iemand anders van de familie het over en deze wordt soms ook lid van de vereniging. Momenteel telt "Snelle Wieken" 36 leden. Ze komen uit diverse gemeenten in de regio zoals Heemstede, Haar lem, Overveen en Velsen, waarmee de Santpoortse ver eniging nu ook een regionale functie vervult. Sinds 2005 is het clubhuis ook Nationaal Inkorfcentrum en komen ook wedstrijddeelnemers uit andere Kringen aan de Biezenweg inkorven. De oprichting van "Snelle Wieken" Een nieuwe vereniging voor Santpoort voorziet in 1951 in een behoefte; Op de oprichtingsavond op 4 januari 1951 in "De Uilen boom" schrijven zich meteen twintig leden in. Het voor lopige bestuur zal 1 jaar aanblijven. Er melden zich ook vrouwen aan en het blijkt dat ze het vaak beter doen dan de mannen. Er zijn leden, donateurs en vliegdonateurs. Een donateur betaalt fl. 1.25 per jaar, een vliegdonateur fl. 3.00 en leden fl. 1.25 per maand aan contributie, waarin de afdracht aan de Bond is opgenomen. Vliegdonateurs mogen hun dui ven meegeven aan de wedvluchten, maar deze worden niet in de officiële uitslag opgenomen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Ook de jeugd is in die tijd druk bezig met duiven en doet enthousiast mee op haar eigen manier: de hokken wor den gemaakt van sinaasappelkisten met gaas ervoor. Op de fiets worden de duiven naar de losplaats, b.v de Ru- ine, gebracht. Onder de daklijst van de Villa Valckenhoef hingen nestkastjes en tegen betaling van 25 cent per ei, nu 11 eurocent, kan de jeugd hier eieren ophalen om ver der uit te broeden. Onder leiding van Ton van Vlissingen is er een informe le club onder de naam "Snelle Vogels" met wel veertig jongens, die ieder een paar duiven hebben. Namen, die opduiken uit die periode, zijn Jan P.M. Handgraaf, Henk Handgraaf, Cees van Leeuwen, Jan Blom, Joop Bouwer, Frans Koks, G. Kops, H. en P. Alders. Deze club wordt opgenomen in "Snelle Wieken". Alle jeugdleden worden "vliegdonateur": ze mogen aan de vluchten meedoen en klokken bij oudere leden, die in het bezit zijn van een klok. Niet iedereen is in staat een eigen klok aan te schaffen en daarom worden er op centrale punten klokken geplaatst. Je kunt aangeven van welke klok je gebruik wil maken en dan krijg je "looptijd", dat is de gemiddelde tijd die er voor nodig is om de afstand van het eigen hok naar de klok af te leggen. Wie harder kan lopen, is in het voordeel en soms huurt een minder snel of ouder iemand een loopjongen in om de ring in zijn plaats te klokken. Om de ring niet te verliezen, "bewaart "de loopjongen de ring ook wel in zijn mond, helaas soms met ongewenste ge volgen: hij verslikt zich en de officiële aankomsttijd van de duif loopt aanzienlijke vertraging op, als het tenmin ste nog lukt om te klokken. Vóór er rond 1900 klokken in gebruik komen zijn er dui- venjongens. Bij aankomst wordt de duif zo snel mogelijk in een zak met een planken bodempje gedaan. De dui- venjongen neemt de zak tussen zijn tanden - als hij de zak 57

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 59