Binnenkant van een klok of constateur om de aankomsttijden van de duif na een vlucht te registreren; deze werd gebruikt tot men begon met het digitale systeem. Bron: mmsacommons Daarna moet de uitslag handmatig worden berekend, wat enorm veel werk is en waar een aantal rekenaars heel wat tijd mee zoet is. De uitslagen worden in een per soonlijk uitslagenboekje genoteerd en later in de week weer bij ieder lid thuisbezorgd. Een tijd lang zijn de uit slagen wekelijks gepubliceerd in de IJmuider Courant en het Weekblad Huis aan Huis. Van alle vrijwilligerstaken in de Afdeling en de vereniging en is het rekenen een klus, waar wel een financiële vergoeding tegenover staat. Het inkorven en constateren vroeger en nu Tegenwoordig is de registratie van de ringen volledig ge automatiseerd. Elke duif krijgt een vaste voetring om als ze ongeveer acht dagen oud zijn; zo kan hij altijd en overal worden "thuisgebracht". Op de stamkaart zijn de gege vens van de duif tot wel zes generaties terug vermeld en er kan ook een DNA-certificaat bij. Vóór het vliegseizoen begint krijgt de duif een chipring om, waarin via de computer van de vereniging het vaste voetringnummer wordt geladen. Iedere chipring heeft een unieke code, die ervoor zorgt dat e.e.a. altijd ge controleerd kan worden. Bij het inkorven wordt iedere duif over een verenigingsantenne gehaald en worden ringnummer en de code van de chipring in de computer opgeslagen. De combinatie vaste voetring en chipring zorgt ervoor, dat na afloop van het betreffende concours een be trouwbare uitslag kan worden opgemaakt. Op de plank voor het thuishok ligt een soort "computermatje". Dat is de thuisantenne, die de chipcode registreert en door middel van een computertje(klok) de juiste aankomsttijd vastlegt. De tijden worden doorgestuurd naar de "cen trale computer" van de vereniging, waarna de volgorde Foto van een klok die vroeger werd gebruikt, en daarnaast het huidige registratiekastje. van binnenkomst van de deelnemers exact kan worden vastgesteld. Kort daarop zijn de uitslagen voor iedereen te lezen op de site en kunnen leden desgewenst een co- pie krijgen om het allemaal nog eens goed te bekijken. Een duivenhouder kan dus rustig in zijn stoel zittend de thuiskomst afwachten. In Santpoort wordt op dit moment de binnenkomst ook doorgebeld naar een centraal nummer, in dit geval naar José Joosten-Blom in de Kerkerinklaan. Dit is alleen be langrijk om de tijd van het uitlezen van de klokken te kun nen bepalen, meestal is dat 2 uur na de thuiskomst van de eerste duif. Ook kunnen liefhebbers meteen te horen krijgen hoe hun concurrenten het hebben gedaan. In Santpoort wordt al veel via een groepsapp doorgege ven, waardoor je seconden nadat een duif is terugge keerd, van een aantal liefhebbers te horen krijgt hoe laat er door hen is geconstateerd. Voor het inkorven, de registratie van duiven en eigenaar, de tijdwaarneming en berekening gelden strenge regels, c£jttU BR1CON JOOSTEN najaar 2018 Stichting Santpoort 60

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 62