Oude constateur uit de verzameling van de vereniging Snelle Wieken Foto: Lieke Baron NL 15-1611374 J P. Schot Blauwband NED. POSTDUIVENHOUDERS ORl N 77/ v EI^ENDpMSBEWIÜSV0 -Nli IHidwIandM 1611374 |NL J rganlutl* 151611374 Afbeelding van moderne ringen en eigendomsbewijs. Duif landt bij thuiskomst op het "computermatje" en wordt geregistreerd door antenne, die een signaal doorgeeft aan het compu terklokje in het hok. uwH',wie!fewri'*Ért.lll osldulvcnhoudere ■or nil rutfiuiuitiMbtiwiiK met de ring i t Foto: Outger Baron 61 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 63