^5» Stichting Santpoort najaar 2018 want - hoe onsportief ook-, fraude ligt altijd op de loer. In 1951 moeten er volgens het reglement van de Afdeling voor het inkorven tenminste 2 bestuursleden en 3 leden aanwezig zijn, nu is dat minimaal 5 leden, waaronder 1 bestuurslid. Als de duiven zijn ingekorfd, worden de manden geslo ten en verzegeld; nog steeds gaan de boxen verzegeld de container in. Hokcontrole De hokken worden regelmatig gecontroleerd door een controleur van de Afdeling om er zeker van te zijn, dat er van iedere duif een eigendomsbewijs aanwezig is. Als dat niet het geval is, moet de duif worden verwijderd, en is deelname aan wedstrijden uitgesloten. Vroeger moest de hokcontrole door de vereniging zelf worden georga niseerd, maar dat ging regelmatig mis, men wilde el kaar niet controleren en "aanbrengen"; op fraude stond schorsing en soms royement. In 1961 komt de vergade ring met het idee een hokcontrolecommissie in te stellen, die alleen de hokken van de bestuursleden controleert, die dan op hun beurt de hokken van alle leden nalopen. Hoe lang deze aanpak heeft geduurd blijft onvermeld. Het transport In de beginjaren van de vereniging wordt het transport centraal geregeld en gaat per trein. De duiven worden per bakfiets met een zeil erover naar de Westergracht in Haarlem gebracht. Op de bodem van de rieten manden ligt jute met daarboven op "houtmot", houtkrullen, zodat de duiven redelijk droog zitten en de manden na terugkomst eenvoudig kunnen worden schoongemaakt. Bij de huidige aluminium kratten, die boxen worden ge noemd, mag geen houtmot meer worden gebruikt van wege de vervuiling op de losplaatsen. Ze zijn nu bekleed met ribkarton, dat na elke vlucht wordt vervangen. De boxen worden na elke reis gedesinfecteerd. Voor het verzegelen van de manden werden vroeger loodjes gebruikt; deze zijn vanwege milieuvervuiling door lood vervangen door blik, dat wel recyclebaar is. In de Jaarvergadering van 14 maart 1957 wordt besloten het vervoer voortaan te laten doen door een vrachtauto van de V.E.B.= de Verenigde Expeditie Bedrijven uit Be- Het laden van de boxen in de container, op de grond staande Fons Schelvis en de bijrijder van de vrachtwagen en op de steiger René Groeneveld en Frans Bosma. De binnenkant van de transportcontainer met een looppad voor de convoyeur. Hij kan de duiven via dit pad verzorgen. De water- en etensbakken zitten aan de zijkanten van elke box. Foto: Lieke Baron Foto: Lieke Baron 63

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 65