auto's.12 Overigens geen Santpoortse bloemenvelden, de tocht ging door Bloemendaal, Aerdenhout en Heemste de. "Jammer dat men wegens den hevigen wind en stof wolken op de weg niet in open auto's rijden kon", schreef weer, heel vol, mooie toespraken Met Annie Fontein e.a. voor een van de theetafels gezorgd." Bijeenkomst van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht op Duin en Kruidberg. Na afloop trakteerde mevrouw Cre- mer-Hogan op thee en enkele 'versnaperingen'. Beeldt noomhomsArchy het Haarlem's Dagblad. 's Avonds waren er lezingen en de volgende dag werd de Jaarvergadering gehouden. Openbare Bijeenkomst op Duin en Kruidberg In juni 1915 werd een eerste van een reeks feestelijke openluchtbijeenkomsten georganiseerd op Duin en Kruidberg, op uitnodiging van de heer en mevrouw Cre- mer-Hogan. Ook deze bijeenkomst was een succes. "In de vallei stonden 600 stoelen, maar deze waren niet toereikend."13 Het programma bestond uit een aantal lezingen, alle over de strijd voor vrouwenkiesrecht en de voordelen der 'medezeggenschap der vrouw'. Negentig procent van de aanwezigen waren dames, "men keek op eenen goed geslaagde dag terug, ondanks dat het zaterdag was, de drukste dag voor de huismoeders."14 Henriëtte de Clercq schreef in haar dagboek: "Heel mooi 14 Ibidem. De oprichting van de Afdeeling Santpoort en omgeving Eind 1915 werd in Santpoort de stap gezet om een eigen afdeling op te richten. Een aantal dames vormde een Voorlopig Bestuur waarvan Annie Cremer-Hogan van Duin- en Kruidberg de Ere-presidente werd. Men vond de afstand naar Bloemendaal toch wel bezwaarlijk.15 Het be stuur organiseerde een Propaganda-avond in de Bewaar school, die mevrouw Wüste-von Gotsch daarvoor "wel willend had afgestaan" aldus het Jaarverslag van 1916.16 12 Haarlem's Dagblad, 26 april 1915 (hierna HD) en BW 26 april 1915. 13 HD, 28 juni 1915. 15 Aldus een artikel in het HD (17 december 1915). Ruim 30 leden hadden zich opgegeven. Men hoopte dat "het balletje verder rollen zou en zoo Velsen en IJmuiden zou bereiken". 16 Atria. Archief Ned.Bond voor Vrouwenkiesrecht, (hierna BvVK) IAV 00000295 inv.nr.0246. Barones Olga von Gotsch 1848-1924) bewoonde samen met haar echtgenoot G.AWüste het landgoed Spaarnberg. De Bewaarschool bevond zich op dit landgoed. Olga von Gotsch speelde zelf geen rol in de Afdeeling, maar ondersteunde waar zij maar kon, bijvoorbeeld door de Bewaarschool beschikbaar te stellen, maar ook financieel: zij deed een gift van 25 gulden, een groot bedrag tussen alle andere giften van 2-5 gulden. (IAV 00000295 inv. nr. 044) 7 Stichting Santpoort najaar 2018

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2018 | | pagina 9