Blekerij en wasserij Middenvaart Jan Morren In de uitgave van "De Zandpoort" van de Stichting Sant poort, najaar 2008, heb ik een uitgebreid artikel gepubli ceerd over de blekerij Middenvaart. Hierop kreeg ik van Tom Visser uit Bussum een positieve reactie. Zijn moeder Ans Klauwers en zijn opa Johannes Josephus Thomas Klauwers woonden op de blekerij Middenvaart. Van hem kreeg ik tien foto's van de wasserij en de familie Klauwers die mij niet bekend waren en ook niet te vinden zijn in het beeldarchief van het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Met deze afbeeldingen en de archiefgegevens uit het ka daster is een redelijk inzicht te verkrijgen in de ontwikke ling van Middenvaart in zijn laatste periode. De foto's zijn gemaakt rond 1900 en de jaren '30 van de 20e eeuw. De wasserij was in het begin van deze perio de in bezit van Johanna Maria Geertruida Stroetman, de weduwe van Bruno Jacobus Klauwers. Zij was de twee de vrouw van Bruno Jacobus. Bruno Jacobus was eerst getrouwd geweest met Henrika Maria Dulmers die in 1885 overleed. Bruno Jacobus overleed in 1894. In 1916 verkocht de weduwe de blekerij aan haar stiefzonen The- odorus Johannes en Johannes Josephus Thomas. Deze twee zonen waren dus afkomstig uit het eerste huwe lijk van Bruno Jacobus. Johannes Josephus Thomas trad in 1930 uit de firma en kreeg een som geld van 50.000 gulden mee als afkoop voor zijn rechten op de wasserij. Hij was in 1928 vertrokken naar Apeldoorn waar hij de bestaande wasserij De Ordermolen overnam. Theodorus Johannes overleed in 1934 op 59-jarige leeftijd. Hierna werden in hetzelfde jaar alle zaken rond de nalatenschap definitief vast gelegd. De blekerij werd voortgezet door de weduwe van Theodorus Johannes, Maria Louise Smits en haar zoon Petrus Hendrikus Bruno Marie Klauwers. Afb. 1) Bruno Jacobus Klauwers, overleden in 1894 Afb. 2) Hendrika of Henrika Maria Dulmers Stichting Santpoort najaar 2019 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 11