^5» Stichting Santpoort najaar 2019 ;£r :^;7-" Afb. 6) Dit is mooiste foto waarop een groot gedeelte van de bebouwing op Middenvaart wordt afgebeeld. De foto is gemaakt vanuit het zuiden, waarschijnlijk kort voor 1898. Bij de gebouwen staan en zitten leden van de familie Klauwers en het personeel op de blekerij. Tot 1885 bleef de bebouwing op perceel 467nagenoeg ongewijzigd. Het gebouw in het midden met het tentdak heeft een opkamer boven een grote kelder; dit zal de 18e eeuwse koepel zijn, die in 1898 werd gesloopt. Het gebouw links met de mansardekap (gebroken kap) is een houten schuur die 1898 werd gebouwd. Daar is nog net een stukje van een gebouw te zien met een zadeldak, waarschijnlijk daterend uit de 18e eeuw. Rechts is een bedrijfsgebouw te zien met een mansardekap en een kippenhok. Dit gebouw is een restant van de bebouwing die in 1832 en 1885 op deze plaats wordt weergegeven op de kadastrale plattegronden. De bebouwing die op de plaats van het kippen hok stond, is in 1898 gesloopt. Het overgebleven gedeelte heeft een mansardekap en dateert mogelijk uit het begin van de 19e eeuw. De gebouwen achter de twee hoge bomen zijn de woonhuizen op de blekerij. Deze woonhuizen hebben zadeldaken die behoren tot de oudere gebouwen van de wasserij en zullen uit de periode 1780-1825 dateren. De in de gevel aangebrachte raamkozijnen en de luiken dateren, gezien hun vormgeving, uit 19e eeuw en zullen aangebracht zijn bij de verbouwing in 1898. Vanaf het hekje bij de koepel loopt nog een gietsloot van waaruit het te bleken product op het bleekveld nat werd gehouden. Daar bij staat een personeelslid met een hooslepel waarmee het water uit de gietsloot werd geschept en over het te bleken product werd uitgegooid. Hij staat zelf op het bleekveld, op enige afstand staat een kruiwagen die speciaal is ontworpen voor het transport van het te bleken product van uit de blekerijgebouwen naar het bleekveld. Het gras in het bleekveld is niet te kort afgemaaid: hierdoor kon onder het te bleken product enige lucht circuleren. Daar alle attributen voor het bleekproces op een bleekveld nog aanwezig waren, mogen we ervan uitgaan dat er nog steeds gebleekt werd op Midden vaart. In het midden van de gietsloot liep de grens tussen de gemeente Velsen en Bloemendaal. Bij het hekje boog de grens naar links af, langs de koepel. Voorbij het linker gebouw met de mansardekap boog de grens weer af naar het noorden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 13