Wes Afb. 7) Een plattegrond uit 1914 In 1908,1911 en 1915 werd er opnieuw verbouwd en uitgebreid op de blekerij. Hiervoor werd in 1902 al de vergunning aangevraagd voor het veranderen van een handwasinrichting in een stoomwasinrichting en het bouwen van een schoorsteen voor het ketelhuis. De blekerij werd dus omgebouwd naar een moderne wasserij. De woonbebouwing werd uitgebreid met een woonhuis. Ten noorden daarvan werd een langwerpig bedrijfsgebouw neergezet; dit zal een ketelhuis zijn. Bij de verkoop in 1915 werd voor het eerst vermeld dat de blekerij een stoomdrooginrichting had. De bebouwing werd ook uitgebreid aan de zuidzijde van de woonbebouwing en de gevel van het bestaande bedrijfsge bouw. Mogelijk was dit een werkplaats. Met nummers is de ontwikkeling van de bebouwing op de blekerij aangegeven. 1 Woonbebouwing met mogelijk een bedrijfsgedeelte uit de periode 1780-1825 2 Het woongedeelte uit de periode 1908-1915 3 Het ketelhuis uit de periode 1908-1915 4 Een bedrijfsgebouwtje uit de 18e eeuw of eerder 5 Een uitbreiding uit de periode 1908-1915 6 Een bedrijfsgebouw uit de 18e eeuw of eerder 7De schuur uit 1898 8 Een bedrijfsgebouw, mogelijk uit het begin van de 19e eeuw najaar 2019 Stichting Santpoort J. Morren, naar een kadastrale wijzigingskaart 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 14