^5» Stichting Santpoort najaar 2019 Afb. 15) Plattegrond van de voormalige wasserij Midden vaart in 1945. In 1941 ging de wasserij fail liet. De curator Mr. J. van IJsendoorn uit Heemstede bracht de wasserij na mens de eigenaren Maria Louise Smits, de weduwe van Theodorus Johan nes Klauwers en Petrus Hendrikus Bruno Marie Klauwers in een openbare verkoping. Met dank aan Tom Visser uit Bussum voor het beschik baar stellen van de afbeeldingen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 en 14 en Willem Metselaar uit Santpoort voor het beschik baar stellen van afbeelding 13 uit zijn fotoarchief (zie ook www.santpoort.inoudeansichten.nl). Bronnen: Noord-Hollands Archief Haarlem, kadaster Velsen en Bloemendaal. Noord-Hollands Archief Haarlem, persoon en gezins- kaarten Velsen. Bloemendaal weekblad 13-12-1913. Haarlems Dagblad 20-9-1894, 18-8-1920, 13-5-1929, 15 5-1920, 2-7-1941, 12-11-1941 en 22-7-1942. Haarlems Advertentieblad 20-10-1891. Koos Steehouwer, Bouwgeschiedenis van Monumen ten, Amsterdam 1992. Een brief van Leo Giebels uit Andorra, beschikbaar ge steld door Tom Visser. Castricum Cor, Velsen en zijn industriële geschiedenis, Beverwijk/Velsen 2012 blz. 11 en 132. 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 19