Colofon DE ZANDPOORT nr. 33,2019 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort N.J. van Zanten, voorzitter 023 - 5490164 06 - 37132745 G. van 't Hof, penningmeester T. van der Zanden, algemeen bestuurslid J. Veer, algemeen bestuurslid Contact we bs itewww.stic ht ingsantpoort .n I email: stichtingsantpoort@gmail.com facebook: Stichting Santpoort Rekeningnummer: NL 16INGB 0003606774 Redactie: JosDiekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathöt, Haarlem Stichting Santpoort 2019: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding uoorzijde: Het woonhuis van de blekerij/wasserij Middenvaartgemaakt rond 1920. Ervoor een bedrijfsgebouwtje. Foto beschikbaar gesteld door Tom Visser, Bussum. Afbeelding ach terzijde: Boswachters Ruud Luntz en Hans de Haan helpen bij de herplaatsing van grenspaal lla in Duin en Kruidberg in 2010 Foto:Joost Veer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 2