^5» Stichting Santpoort najaar 2019 gezag en had niets te maken met Russisch staatstoezicht zoals de andere kerken. Via een familielid kwam Lou Salomé in zijn kerk terecht. De preek van Gillot sprak haar enorm aan en zij verzocht hem haar te helpen. Zo ontstond er een bijzonder contact tussen de zeven tienjarige Lou Salomé en de 42-jarige Hendrik Gillot. De dominee was erg onder de indruk van het intelligente meisje. Hij besloot zich te wijden aan haar intellectuele ontwikkeling. Ze kreeg onderricht in vergelijkende gods dienstwetenschap en filosofie en ze las filosofen als Kant, Schopenhauer en Voltaire. Aanvankelijk waren de bezoe ken geheim, maar toen haar vader in 1879 gestorven was, lichtte zij haar moeder in. Ze brak definitief met de kerk van haar ouders, ze vond het bedrog om zich daar te la ten aannemen. Met Gillot kwam het echter tot een crisis. Van zijn kant bleek het toch meer dan alleen intellectuele aantrek kingskracht te zijn en de predikant, getrouwd en twee kinderen, deed haar een huwelijksaanzoek. Dit was een schok voor Lou. Gillot viel er mee van zijn voetstuk. Zij besloot zich helemaal vrij te maken, weg van alles. Hendrik Gillot (1836-1916). Van 1873 tot 1900 predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Vertrek uit Rusland In die tijd was het niet eenvoudig voor vrouwen om te gaan studeren. De Universiteit van Zürich was een van de centra die ook vrouwen toelieten. Hier wilde zij heen, maar nu ontstond er een groot probleem. Om daar te kunnen studeren, had zij een paspoort nodig. De Russi sche overheid weigerde haar echter een paspoort, omdat een voorwaarde daarvoor was dat zij kerkelijk bevestigd was. De noodzaak van een paspoort of reispas was enigszins onduidelijk in die tijd. Sommige staten eisten een derge lijk document als hun inwoners het land verlieten of als vreemdelingen hun land in kwamen. Maar in de praktijk waren de grenzen open en kon je vrij reizen. Lou Salomé kon in dit geval blijkbaar niet zonder een paspoort, want zij nam een bijzondere stap om er aan te komen. Zij accepteerde hulp van Gillot en reisde naar Nederland. Hulp van dominee Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz Hendrik Gillot had, toen hij in Leiden theologie studeer de, Frederik Willem Hugenholtz leren kennen. Ze waren ook nog collega's geweest in Zierikzee, tot Gillot naar Sint-Petersburg vertrok. Frederik Willem Hugenholtz was van 1875 tot 1885 pre dikant aan de Nederlands Hervormde Kerk in Santpoort. Hij was een vrijzinnige predikant met een sociale inslag. In de periode Santpoort werkte hij mee aan de samen stelling van de liederenbundel van de Nederlandse Protestantenbond, waarin ook liederen van hemzelf op genomen waren. In 1885 vertrok hij met zijn gezin naar de Verenigde Staten en werd hij dominee in een kleine vrijzinnige gemeente in Grand Rapids. Met deze dominee nam Gillot contact op in zijn poging Lou Salomé te helpen. Belijdenis in Santpoort Samen met haar moeder en Gillot reisde Lou Salomé in mei 1880 naar Santpoort. Ze was toen negentien jaar. In haar Lebensrückblick schreef zij hierover: "Ik kon name lijk, omdat ik uit de kerk getreden was, van de Russische overheid geen eigen pas krijgen voor mijn vertrek naar Zürich. Toen stelde hij' voor om in een Hollands dorps- 1 Dominee Hendrik Gillot 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 21