A ^5» Stichting Santpoort najaar 2019 A.*/t a£tL- A+-y-«—- s*t£ ~-^> sty K Uit de Handelingen van de Kerkraad der Hervormde Gemeente van Zandpoort: De 22ste mei 1880 werd Fraulein Luisa Salomé, uit St.Petersburg, na het uitspreken harer geloofsbelijdenis als lidmate der Ned.Herv.kerk aangenomen en de volgende dag als zodanig openlijk bevestigd door ds. H. Gillot, pred. te St. Petersburg. F.W.N. Hugenholtz A. v. Wort haar boek over Nietzsche. Zowel Nietzsche als Rée deden haar een huwelijksaanzoek, Lou wees ze allebei af. De vriendschap met Nietzsche eindigde in een crisis en een verwijdering. Kort daarna schreef Nietzsche een van zijn bekendste werken: Also sprach Zarathustra. Vanaf 1882 woonde Lou, eerst nog met Paul Rée, in Berlijn en maakte daar deel uit van een grote kring we tenschappers en kunstenaars. In die tijd publiceerde zij haar eerste filosofisch-psychologische roman die goed ontvangen werd. Huwelijk: weer naar Santpoort In 1886 kreeg ze weer een huwelijksaanzoek, nu van de Oriëntalist Friedrich Carl Andreas (1846-1930). Of het de enorme druk was, die hij op haar uitoefende, is onduide lijk, maar uiteindelijk stemde ze in met een huwelijk. Andreas was geen alledaagse figuur. Hij was geboren in Batavia, zijn moeder was van Duitse en Maleisische afkomst, zijn vader een Armeense vorst uit Iran. Hij had een bijzondere begaafdheid voor talen en studeerde Ori- entalistiek en Iranistiek, klassieke filologie en filosofie. Van 1874 tot 1882 verbleef hij in Iran. Hij kwam uiteindelijk terug naar Duitsland als reisbegeleider van een Iraanse prins. Daar ging hij aan het werk als docent en wetenschapper. Met deze man zou Lou Salomé dus gaan trouwen. Lou Salomé met Paul Rée en Friedrich Nietzsche 1882. Een beroemde, door Nietzsche geënsceneerde foto van de twee filosofen, die een kar trekken, terwijl Lou Salomé een zweepje in de aanslag heeft. s"£-£r-^ XaCsS^..r. y^r y-7j yyl^- fys$. 1^1iUr^A. y// y" 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 23