Publicaties Vanaf 1890 had Lou Salomé zich definitief tot schrijfster ontwikkeld. Ze schreef boeken en essays over religieuze, filosofische en psychoanalytische thema's, over de to neelschrijver Hendrik Ibsen en bovendien verschillende romans. Daarnaast verschenen er in de loop der jaren meer dan honderd artikelen van haar hand: over filoso fie, religie en literatuur, maar ook over de vrouw en over de liefde. Ook publiceerde ze gedichten. Na haar dood werden briefwisselingen met onder andere Rilke en Fr eud en verschillende dagboeken uitgegeven. Psychoanalyse De kennismaking met de psychoanalyse van Freud be tekende voor Lou Salomé een grote verandering in haar leven. Ze was al eerder geïnteresseerd in psychologie en had daar ook al over geschreven. In 1910 publiceerde zij een essay: Die Erotik. In 1911 woonde ze het derde congres bij van de Internationale Psychoanalytische Gesellschaft. Ook Sigmund Freud was daar aanwezig. Al tijdens het congres raakte Lou ervan overtuigd dat zij zich de psy choanalyse eigen wilde maken. Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk liet Freud haar toe tot zijn wekelijkse college (Kolloquium). Lou verbleef een half jaar in Wenen en wijdde zich intensief aan de theorie en praktijk van de psychoanalyse. In 1915 opende ze een eigen psychoanaly tische praktijk in Göttingen. Met Freud was er een vriendschap ontstaan die leidde tot een jarenlange briefwisseling tot aan haar dood. In 1931 schreef zij het boek: Mein Dank an Freud. Overlijden Vanaf 1935 verslechterde de gezondheidstoestand van Lou Salomé. Zij overleed, 76 jaar oud, in 1937 in Göttin- gen, in het huis waar ze dertig jaar gewoond had met Andreas. Blijvende interesse Lou Salomé is nog lang niet vergeten. Haar leven en werk blijven aanspreken. Er is veel over haar geschreven en de stroom boeken en artikelen lijkt nog niet opgedroogd. Het gaat niet alleen om haar leven als veelzijdige, eigen- Lou Salomé in 1914. zinnige en onafhankelijke vrouw en haar bijzondere rela ties, maar ook om haar werk. Haar boeken zijn nog steeds te koop en sommige worden ook heruitgegeven. Er zijn twee speelfilms over haar gemaakt. In 1977 Beyond Good and Evil geregisseerd door Liliana Cavani en in 2016 onder regie van Cordula Kablitz-Post Lou Andreas-Salo- mé, The Audicity to be free. Sigmund Freud (1856-1939). Grondlegger van de psycho analyse. Stichting Santpoort najaar 2019 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 25