Grenspalen Joost Veer De grens tussen Santpoort en Bloemendaal Velen van ons steken regelmatig de grens tussen Sant poort en Bloemendaal over. We denken daar niet eens bij na; het enige wat de grens verraadt, zijn de blauwe borden van de bebouwde kom, soms gecombineerd met een abrupte verandering van het wegdek van klinkers naar asfalt. Genoeg reden dus om de ogen goed gericht te houden op de weg of het fietspad. Wat dan niet zo snel meer opvalt, zijn een paar vreemde stenen paaltjes in de berm. Wie eens de tijd neemt om ze te bekijken, ziet dat het geen betonnen paaltjes zijn, die aangeven dat er een elektriciteitskabel of waterleiding ligt onder de grond, maar historische grenspalen. Maar wie hebben ze daar neergezet en waarom? En wat betekenen die letters die erop staan eigenlijk? Onderzoek leerde dat twee instanties de meeste palen plaatsten. En er blijkt veel over te vertellen te zijn. Om meer over de palen te weten te komen kunnen we het beste naar historische kaarten kijken, bijvoorbeeld de kaart uit 1746. De noordgrens van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1746 Op deze kaart bestaat de grens tussen Velsen en Bloe- mendaal eigenlijk uit niet meer dan drie rechte stukken lijn. Eén stuk vanaf de zee naar de tegenwoordige Bre- deroodseweg, vanaf de "Schei-steen" aldaar schuin naar de hofstede Zinneveld, en vanaf daar oostwaarts via de "scheidingsloot" naar de Delft. Kortom, op de kaart een overzichtelijke grens. En deze grens is ook vele eeuwen zo gebleven. Wat daar ook toe heeft bijgedragen is dat de deze grens niet alleen een grens tussen de gemeentes was (deze heetten trouwens toen nog ambachten), maar ook tus sen twee hoogheemraadschappen. Dankzij hen zijn is er nog een schat aan informatie bewaard. Zo weten we dat er op veel meer plaatsen grenspalen zijn gezet, en dat die "makkelijke" grens toch ook niet zo ideaal was. De grenzen van de hoogheemraadschappen Het zijn de Jan Kros en Arend Latenstein, landmeters van respectievelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland en het "Hoogheemraadschap Hondsbossche en Duinen tot Petten" die in 1830 een lijvig rapport uitbrengen aan hun Uitsnede uit kaart A-4484, NL-LdnHHR, Collectie kaarten .De fiolen 25 Stichting Santpoort najaar 2019

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 27