Zicht op de hofstede Zinneveld vanuit Bloemendaal in 1917. Rechts in de berm verstopt achter alle palen en borden staat grenspaal In 1970 bleek bij de jaarlijkse inspectie dat twee palen in het duin ontbraken. De paal die in de zeereep stond (nummer 15a), is mogelijk ondergestoven. Van paal 11a ontbrak elk spoor. Aangezien deze laatste niet in een ge bied stond waar stuivend zand aanwezig was, moet de vermissing aan menselijke activiteit toegeschreven wor den. In het midden van de jaren '80 zijn twee betonnen vervangers geplaatst. In 2010 is de oorspronkelijke paal uit 1953 echter gevonden bij graafwerkzaamheden bij een particulier in de tuin zo'n twee kilometer verderop aan de Duin en Kruidbergerweg. Deze is in 2011 terugge plaatst naast zijn betonnen vervanger. Loop in Duin en Kruidberg een keer de blauwe of zwarte wandelroute om deze paal tegen te komen. Ook paal 9, op het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis, is een replica. Bij sloopwerkzaamheden op dat terrein in 2000 is de paal met ander puin vermalen en afgevoerd. Vanwege de beschermde status als provin ciaal monument is uiteindelijk een replica vervaardigd, die sinds 2005 het terrein siert. Al met al zijn er nu nog steeds 22 grenspalen van de hoogheemraadschappen te vinden in het duin en langs wegen. Slechts vijf exemplaren zijn nu niet meer terug te vinden. Dat maakt dit een bijzondere reeks. Vaak is slechts een enkel exemplaar van zo'n reeks nog terug te vinden, laat staan meerdere opeenvolgende exemplaren. Het grensverloop van de hoogheemraadschappen is dus uiteindelijk bijna 700 jaar nagenoeg ongewijzigd geble ven. Pas toen het beheer van de waterkeringen tussen de grens en het Noordzeekanaal door Rijkswaterstaat aan Rijnland in 2000 werd overgedragen, verloren de grensmarkeringen ook hun ceremoniële functie. De grenspalen tussen Velsen en Bloemendaal Het probleem van de landmeters Kros en Latenstein is uiteindelijk dus opgelost door stenen palen te plaatsen, waarvan we de meeste zelfs nu nog kunnen terugvinden dankzij hun uitgebreide verslagen. Voor de gemeente grens is er helaas niet zo'n mooi spoor te volgen, maar met wat speurwerk blijken we toch best wel veel te we ten te kunnen komen. 7 van Rijnland. Beeldbank Noord-Hollands Archief, inventarisnummer bld_7930fotonummer NL-HlmNHA_bld_7930 najaar 2019 Stichting Santpoort 28

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 30