voortuin op de splitsing van de Conollyweg met de Duin weg of Duivelslaan. Hier is slechts een B uitgehakt met volgnummer. De Velsense zijde is onbewerkt, waaruit afgeleid kan worden dat de gemeente Bloemendaal deze paal heeft geplaatst. Mogelijk dat deze paal de vervan ging is voor een van de grenspalen uit 1860, die aan de noordzijde van de Duinweg of Duivelslaan gestaan heeft. Al met al zijn er na ruim 150 jaar in Santpoort dus ook nu nog steeds stenen grenspalen van de gemeente Velsen te vinden. En het feit er nog meerdere exemplaren ont breken biedt ruimte voor meer ontdekkingen de komen de tijd. Spoorbaan met grensstenen Het zou wat ver gaan om alle grenspalen in dit artikel te noemen: in oudere uitgaven van de Zandpoort staan er al genoeg genoemd, bijvoorbeeld de mooi gebeeldhouwde grenspalen in het Burgemeester Rijkenspark en die tegen de zijmuur van de Dorpskerk. Deze gaven de grens van enkele blekerijen aan. Toch is er nog een aparte groep grenspalen die veel minder bekend is en ook particulier bezit aangaf. En weer speelt dat zich af in de omgeving van de Duin weg of Duivelslaan, waar ook al de gemeente- en water- schapsgrens liepen. Aan de zuidzijde van de weg ligt achter de huizen nog het voormalig tracé van het spoorlijntje van Station Sant poort-Zuid naar het terrein van het Provinciaal zieken huis. Dit is niet alleen te herkennen als een langgerekte laagte in de achtertuinen van de bewoners, maar ook op de kadastrale kaart is het verloop nog goed te zien. En ook hier zijn nog grenspalen te vinden! Deze dateren van eind 19e/ begin 20e eeuw en laten zien dat de hoogtijda gen van de grenspalen toen al vervlogen waren. Het zijn lage paaltjes met een platte bovenkant met daar inge hakt de letters PG. Deze staan voor Provinciale Grond. Ze steken nauwelijks boven de grond uit en zijn ook makke lijk te verplaatsen, omdat ze niet zo zwaar zijn. Niet echt ideaal voor een grenspaal, maar dat was helaas typisch de mode zo rond de eeuwwisseling. Een ongetraind oog zou ze waarschijnlijk snel aanzien voor een paaltje dat aangeeft of er een elektriciteitskabel of waterleiding ligt, maar die vallen juist meer op. Bronnen Literatuur Rijnland in de Kaart gekeken. R.A. van Iterson, Hoog heemraadschap van Rijnland, Leiden, 2009 Grenspalen in Nederland, T.Brouwer, Walburg pers, Zutphen, 1978 De Zandpoort, nrs 9 en 10, orgaan van de Stichting Santpoort, 1990 Archief NHA, Stads- en Gemeentebestuur van Beverwijk 1298 1917. Toegangsnr. 3769, (inventarisnr. 87) NHA, Ambachtsbestuur van Velsen 1415 - 181. Toe- gangsnr. 3801 (inventarisnr. 85) NHA, Pakketten archief Velsen 1814-1962. Toegangsnr. 3563 (inventarisnr. 203). NHA, Gerard de Waard; historisch onderzoek naar grenspalen. Toegangsnr. 1900. Hoogheemraadschap van Rijnland NL-LdnHHR, Ar chief Rijnland 1858-1958. Hoogheemraadschap van Rijnland, Werkdossier gren spalen, map 376, afdeling BWS, kantoor Katwijk. Websites http://www.inoudeansichten.nl/ Beeldbank Noord-Hollands Archief, inventarisnummer bld_7930, fotonummer NL-HlmNHA_bld_7930 Beeldbank Rijnland (NL-LdnHHR, Collectie kaarten) kaartnummers A-4484, A-3504 Eenvoudig grenspaaltje langs het voormalig spoorlijntje naar het Provinciaal Ziekenhuis Fotn. oo 31 Stichting Santpoort najaar 2019

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 33