Pastorale zorg in het Psychiatrisch Ziekenhuis Santpoort Jos Diekstra Het voormalige Provinciaal Ziekenhuis is prachtig gele gen aan de binnenduinrand op de plek van de voorma lige hofstede Meer en Berg. Dit jaar is het honderdzeventig jaar geleden dat het be stuur van de Provincie Noord-Holland als enige in ons land besloot een provinciaal psychiatrisch ziekenhuis op te richten en hiervoor deze fraaie plek uitkoos. Het Ge neeskundig Gesticht voor Krankzinnigen "Meerenberg" opende zijn deuren in 1849. In 1918 zal de naam veran derd worden in "Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort" en in de jaren '70 eindigen als "Provinciaal Ziekenhuis Santpoort" (PZS), in de volksmond PZ. Provinciaal Ziekenhuis hoofdgebouw, 1920. Dit neutrale(!) ziekenhuis is het eerste dat zoveel ruimte biedt aan religie en pastorale zorg' en die weet in te bed den in het dagelijkse leven van de patiënt op Meerenberg. Vanaf de oprichting zijn pastorale zorgers van diverse denominaties verbonden geweest met het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. De eerste jaren komen de gelovigen bijeen in een speciaal (met altaar) ingericht lokaal, waar op zondagmiddag pre dikanten uit Haarlem en Bloemendaal voorgaan. Plaats voor geloofsbeleving en eredienst De protestantse kerk van het Provinciaal Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen Meerenberg, ook wel Advents- In de 20e eeuw zal na een restauratie de tekst aan de bui tenzijde van de kerk worden aangebracht: "En zijt daders des Woords en niet alleen hoorders". De rooms-katholieken krijgen achterin het hoofdgebouw op de eerste verdieping een rooms-katholieke gestichts kapel (100 plaatsen) en deze wordt middels giften uit Midden jaren '50 van de 19e eeuw krijgen protestanten en katholieken ieder de beschikking over een eigen geloofs ruimte. Voor de protestanten is dat een vrijstaande kerk (280 zitplaatsen), grenzend aan de Brederoodse weg. Deze krijgt de naam "Adventskerk". (Foto:Noord-Hollands Archief) 1 Ik vermijd de term "geestelijke gezondheidszorg", omdat die in het algemeen wordt gebruikt voor de reguliere psychiatrische zorg die de patiënt ontvangt. Vandaar "pastorale zorg". kerk genoemd. (Fgtg: No0rd-Hollands Archief) ■fC>emrvvyitd&. (j ëitccAfts najaar 2019 Stichting Santpoort 32

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 34